м. Кам'янське. Колегіум № 16


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Атестація педагогічних працівників

    

Вимоги до рівня професійної підготовки

та кваліфікації педагогічних працівників

при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

 

Спеціаліст має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм, знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає, використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі, уміє розв’язувати педагогічні проблеми, уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями),   батьками, колегами, дотримується педагогічної етики, моралі.

 

 

Спеціаліст другої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм, знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців), використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі, постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх, упроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі, обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти, уміє розв’язувати педагогічні проблеми, уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них, дотримується педагогічної етики, моралі.

 

Спеціаліст першої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм, формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці, знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає; лаконічно, образно і виразно подає матеріал використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців), володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців), використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі, постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх, впроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі, використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти уміє розв’язувати педагогічні проблеми, уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом, уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них, дотримується педагогічної етики, моралі.

 

Спеціаліст вищої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм, формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці, активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів (вихованців), володіє широким спектром стратегій навчання, застосовує нестандартні форми проведення уроку, знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає; лаконічно, образно і виразно подає матеріал, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців), володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців), використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі, постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі, упроваджує передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі, продукує оригінальні, інноваційні ідеї, використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі, обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти, уміє розв’язувати педагогічні проблеми, уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом, уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них, дотримується педагогічної етики, моралі.

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.

 

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/227-qqq-16-m10-19-10-2016-viznachamo-vdpovdnst-pedagogchnogo-pratsvnika-kvalfkatsyny-kategor

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО СТВОРЕННЯ ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ

 

Принципи формування структури портфоліо (продовження)

 • Об'єм портфоліо вчителя не повинен перевищувати 8-10 сторінок + додаток (за деякими рекомендаціями загальний обсяг сягає 70 стор.).
 • Портфоліо вчителя – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі боки його роботи. Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може свідчити про дослідницьку натуру педагога.
 • Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом основним правилам: послідовність і ясність.
 • Усі заявлені педагогічні вміння підтверджуються прикладами здійснених викладачем заходів. 
 • Грамотно складене портфоліо вчителя відповідає в першу чергу на питання «Як?» і тільки потім на питання «Що?».

Класична структура портфоліо:

 • титульний аркуш,
 • зміст,
 • творча візитка автора,
 • стисла трудова біографія,
 • педагогічне кредо,
 • тема портфоліо,
 • мета ведення портфоліо,
 • мета й основні завдання професійної діяльності автора на конкретний період,
 • авторські документи та матеріали з досвіду роботи,
 • рефлексивні записки з аналізом процесу індивідуального або колективного розвитку, творчої активності і найраціональніших форм роботи, засобів досягнення поставленої мети.

Загальні вимоги до оформлення

 • наявність змісту –переліку матеріалів
 • наявність пояснювальної записки - вступ або мета створення та педагогічне кредо (рекомендовано 3-6 сторінок)
 • загальний обсяг матеріалів портфоліо – еквівалент 30 -70 сторінок формату А4 (шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,5)
 • кожен окремий матеріал повинен датуватися
 • Максимально структурована та формалізована інформація - у вигляді таблиць, графіків, схем тощо - сприймається найбільш швидко та є найбільш зрозумілою для сприйняття, не вимагає додаткових пояснень від автора.

Орієнтовні вимоги та рекомендації до оформлення презентації в MSPowerPоint

 • Загальна кількість слайдів 10-25 шт.
 • Наявність титульного слайду з указанням теми, автора, дати.
 • Наявність змісту презентації, бажано з відповідними гіперпосиланнями.
 • Наявність для кожного слайду: заголовків, дати, автора (розміщується у нижньому колонтитулі).
 • Чітка структура кожного слайду; зручність сприйняття інформації.
 • Оптимальність обсягу інформації на слайдах (уникати перевантаження слайдів інформацією).
 • Дотримання принципу "необхідно і достатньо" у відбору інформації для слайдів.
 • Єдиний стиль в оформленні.
 • Час на публічне представлення презентації (проговорення тексту всіх слайдів) - 10 хвилин.
 • У разі необхідності розміщення в презентації великої кількості грамот, фотографій тощо, винесіть їх до окремої презентації (тобто щоб можна було проглянути за бажанням)

На думку багатьох авторів, у більш спрощеному вигляді структура портфоліо може складатися з чотирьох розділів з приблизно такими назвами:

 Варіант 1

 • "Портрет" - призначений для надання інформації про автора портфоліо;
 • "Колектор" - у цьому розділі зібрані матеріали, автором яких не є власне автор портфоліо;
 • "Робочі матеріали" - містить всі ті матеріали, які створені й систематизовані автором портфоліо;
 • "Досягнення" - у ньому знаходяться ті матеріали, які, на думку автора, відображають його кращі результати і демонструють успіхи.

Варіант 2

1. «Інновації у професійній діяльності»,
2. «Творчий саморозвиток»,
3. «Участь у роботі педагогічних об’єднань»,
4. «Пошуково -дослідницька робота»,
5. «Публікації»,
6. «Авторські програми»,
7. «Творчі та навчальні досягнення учнів»,
8. «Узагальнення досвіду»,
9. «Навчально-методичне забезпеченн  педпроцесу»,
10. «Самоосвіта»,
11. «Позакласна робота»

Варіант 3

1.Навчальні досягнення учнів.
2. Позаурочні предметні досягнення учнів.
3. Результати діяльності як класного керівника.
4. Результати внутрішньошкільного контролю.
5. Методична робота.
6. Узагальнення і розповсюдження власного

        педагогічного досвіду.
7. Участь у професійних конкурсах.
8. Підвищення кваліфікації і професійна підготовка.
9. Самоосвіта.
10. Ступені професійної кар’єри внутріосвітнього закладу.
11. Оцінка професійної діяльності педагога (шкільний,  районний, міський, обласний рівні та державні   нагороди).

Варіант 4

 1. Титульна сторінка (прізвище, ім'я, по батькові вчителя, посада) 
 2. Загальні відомості :

дата народження,

освіта,

кваліфікація,

 спеціальність,

 стаж роботи

            відомості про підвищення кваліфікації,

             винагороди

 1. Творче досьє :

   тема самоосвіти і її реалізація

                 авторські програми й методики;

                 методичні доробки   (доповіді, сценарії відкритих уроків і позакласних заходів)

                участь в семінарах, конкурсах; публікації

 1.  Робота з учнями:

опис творчих робіт учнів

 науково-дослідні роботи учнів;

 результати участі в конкурсах

 1. Діагностика якості освітнього процесу 

 зрізи знань;         

підсумки успішності; 

 результати олімпіад;

 використання сучасних технологій

 1.  Відгуки :

 відгук про творчу роботу,

 виступи на серпневій конференції, педраді;

 рецензія на статтю;

 відгук про відкритий урок, позакласний захід;

 висновок про якість виконаної роботи.

 

 

Матеріали, що підкріплюють педагогічні принципи вчителя, є такими: 

Свідоцтво співпраці з колегами, яка призвела до підвищення ефективності їхньої роботи.

Відеозапис типового заняття викладача

Матеріали, що підтверджують ефективне використання технічних засобів навчання, наприклад, комп'ютера, аудіо- і відеоапаратури та ін.

Основні помилки при створенні портфоліо

 • Порушення принципу добровільності при зборі документів і формуванні портфоліо.
 • Копіювання змісту та структури портфоліо в колег.
 • Формалізація і змагання при зборі портфоліо.
 • Збір в портфоліо лише офіційних документів.
 • Включення в портфоліо всіх без виключення зібраних документів і матеріалів.
 • Підміна портфоліо обов’язковою атестаційною характеристикою.
 • Підміна систематичної роботи над портфоліо разовою акцією.
 • Завищені вимоги до зовнішнього оформлення портфоліо.
 • Прагнення оцінити балами всі матеріали портфоліо.
 • Відсутність єдності оцінки матеріалів портфоліо.

 

Портфоліо вчителя

Розділи портфоліо вчителя

Як у світовій, так і в сучасній практиці портфоліо розглядається і як засіб педагогічної діагностики, і як метод оцінки професіоналізму вчителя. В останньому випадку портфоліо – це набір матеріалів, які демонструють уміння вчителя вирішувати задачі своєї професійної діяльності, обирати стратегію і практику професійної поведінки та має на меті оцінити рівень професійності педагога.

                Портфоліо являє собою папку – накопичувач, у якій розміщуються матеріали на паперовому носії. Проаналізувавши матеріали Інтернету, численні публікації в освітянських журналах на цю тему, нами були сформульовані оптимальні вимоги до складання портфоліо. Сподіваємося, що ця інформація допоможе Вам підготуватися до атестації, а також узагальнити свій досвід роботи.

Розділ 1. Спільні відомості про вчителя

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних областях:

• прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

• освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

• трудовий і педагогічний стаж роботи в даному ВО;

• підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

• копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;

• найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;

• дипломи різних конкурсів;

• інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.

 

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

В цей розділ поміщаються:

• матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

• порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі вихованців в шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;

• результати проміжної і підсумкової атестації учнів;

• зведення про наявність медалістів;

• відомості про вступ до вузів за фахом і тому подібне.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.

 

Розділ 3. Науково-методична діяльність

В цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

• обґрунтування вибору того, хто атестується навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;

• обґрунтування вибору того, хто атестується використовуваних освітніх технологій;

• обґрунтування вживання тим, хто атестується в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

• використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

• робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром, вузами та іншими установами;

• участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах;

• участь в методичних і наочних тижнях;

• організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів і т. п.;

• проведення наукових досліджень;

• розробка авторських програм;

• написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

• інші документи.

 

Розділ 4. Позаурочна діяльність

Розділ містить документи:

• список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;

• список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

• сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги і т. п.);

• програми роботи кружків і факультативів;

• інші документи.

 

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

В цьому розділі поміщається виписка з паспорту учбового кабінету (при його наявності):

• список словників та іншої довідкової літератури по предметах;

• список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);

• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

 • аудіо- і відеопосібники;

 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;

 • показники якості навченості учнів;

 • інші документи за бажанням вчителя. Основна мета портфоліо — оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки).

 

 

Структура портфоліо може бути всілякою.


 

Резюме

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові__________________________________

2. Повна назва школи в якій працює вчитель___________________

______________________________________________________

3. Предмети, які викладає вчитель_____________________________

______________________________________________________

4. Назва навчального закладу, у якому вчитель здобув освіту_____

______________________________________________________

______________________________________________________

5. Стаж  роботи в даній школі_________________________________

6. Категорія_____________________________________________

7. Нагороди______________________________________________

______________________________________________________

8. В яких класах працює__________________________________

______________________________________________________

9. Класне керівництво_______________________________________

 

М. п.                            Директор школи_________ І. І. Іванов


Розділ І. Офіційні документи

 

 

Назва документа

Зміст

Ким виданий

Коли виданий

 

       
         
 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.  Дані про підвищенні кваліфікації і професійної підготовки

 

1 . Робота в методичному об’єднанні

 

Назва методичного об’єднання  в якому працює вчитель.

Тема, над якою працює метод об’єднання

Тема, над якою працює учитель

Терміни роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Робота в творчій групі

 

Назва творчої групи, в якій працює (працював) учитель

Тема, над якою працює група

Тема, над якою працює учитель

Терміни роботи

 

           

 

 

 

 

 

 

 

3. Систематичність підвищення кваліфікації

 

№         

Назва курсів підвищення кваліфікації

Кількість годин аудиторних занять

Терміни

Вид отриманого документа

 

 

 

 

 

 

4. Професійна перепідготовка або отримання додаткової освіти

 

Назва курсів професійної перепідготовки або або отримання додаткової освіти

Кількість годин аудиторних занять

Терміни

Вид отриманого документа

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Робота вчителя по узагальненню та розповсюдженню власного педагогічного досвіду

 

 1. Наявність власної  системи методичних розробок

 

Назва роботи

Тема

Обсяг

Дата  написання

 

 

 

 

 

 

2. Наявність публікацій щодо проблем навчання, розвитку та виховання дітей

 

Назва роботи

Тема

Обсяг

Дата написання

Видавництво

 

 

 

 

 

 

 

3. Участь у проведенні майстер - класів, круглих столів, конференцій, стажувань

 

Форма представлення досвіду

Тема

Рівень (шкільний,районний, обласний...)

Терміни

Наявність відгука

 

 

 

 

 

 

 

4. Розробка і реалізація авторських концепцій, програм, проектів

 

Вид творчої роботи

Тема (напрям, ідея…)

Наявність відгука

 

 

 

 

 

5. Участь в інноваційній  діяльності

 

Форма участі

Зміст роботи

Результативність роботи

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Участь в шкільних, районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах, конференціях

 

Назва конкурсу

Терміни

Результат

 

 

 

 

 

Розділ V. Використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних,

в процесі навчання і виховання

 

№         

Назва технології, яку використовує вчитель    

Класи в яких  використовується технологія         

Обґрунтування використання        

Результат

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ . Показники позитивної динаміки досягнень учнів  за останні  три роки

 

І. Динаміка навчальних досягнень учнів за останні три роки

(Аналіз результативності навчального процессу в аспектІ показу динаміки навчальних досягнень учнів за останні три роки

 ( Відповідність знань, умінь учнів вимогам програм, Якість навчання (кількість  дітей, які навчаються на 7-12 балів ). Відповідність  отриманого результату можливостям учнів)

 

Педагогічний аналіз участі дітей в олімпіадах і конкурсах

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Аналіз участі дітей в науково-практичних конференціях

_______________________________________________________________________________

 

ІІ. Результати позакласної діяльності  

 

Опис системи позакласної роботи з предмета (показ її компонентів, змісту, технологій, які використовуються)

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Опис результативності позакласної роботи з предмета в аспектах особистих досягнень учителя, особистих досягнень учнів

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ІІІ. Результати діяльності вчителя в якості класного керівника

 

 • Опис системи виховної  роботи у класі, її вплив на розвиток виховної діяльності школи

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 • Аналіз результативності діяльності класного керівника в аспектах:
 • динаміки рівня вихованості;
 • комунікативної компетентності учнів;
 • участі дитячого колективу в суспільному житті.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 • Показ конструктивної співпраці  педагогічного, батьківського і учнівського колективу

__________________________________________________________________

5. Даний розділ включає матеріали, що відображають; робота в методичному pдосягнення nbsp; width:156px;height:52px; b вчи/pтеля в різних областях:____________________________________________________________

Розділ VII. Перелік поданих відгуків  педагогічної  діяльності  у  вчителя і її результатів

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________