м. Кам'янське. Колегіум № 16


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Наша школа

                                       

Комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16 »

Кам’янської міської ради

 

Ліцензований обсяг прийому 860 осіб,

фактична чисельність учнів станом на 2017-2018 н.р. 919 осіб.

 

     Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснюється українською мовою як державною.

     Викладання окремих предметів іноземними мовами (англійська, німецька, французька).

 

 

     Заклад організовує допрофільне (7-9 класи) та профільне навчання (10-11 класи) за філолого-філософським напрямом.

     Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя.

 

     Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

 

Структура закладу:

     І ступінь - початкова школа («Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов») -1-4 класи для учнів 6-9 років;

     ІІ ступінь - основна школа (колегіум) -5-9 класи для учнів 10-15 років;

     ІІІ ступінь - старша школа (колегіум) - 10 - 11 класи для учнів 16-17(18)

років.

 

     В початковій школі забезпечується відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

     В школі II та III ступенів забезпечується відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

 

    

Основні завдання закладу:

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності, в змісті і організації навчання і виховання між початковою та середньою освітою, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- виховання в учнів любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;

- виховання в учнів поваги до Конституції України; державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних

переконань;

- організація роботи з обдарованими учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- взаємодія з сім’єю поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.