м. Кам'янське. Колегіум № 16


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Підсумки 2018-2019 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОЛЕГІУМУ № 16 ЗА 2018-2019 н.р.

 

«Нова українська школа : виклики та перспективи освітньої реформи»

 

      Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості,суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітньогопроцесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

      Колектив колегіуму протягом 2018-2019 навчального року працював над втіленням у життя Нового Закону України «Про освіту» та концепції Нової української школи.

    Протягом 2018 та 2019 р.р. було видано близько 40 нормативно-правових актів що регулюють освітній процес. У вирії цих документів іноді важко розібратись і фахівцю, тому хочу зупинитись на деяких моментах чинного законодавства.

 1. Закон « Про освіту» передбачає три рівні повної загальної середньої освіти:
 • Початкова освіта ( тривалість – чотири роки);
 • Базова середня освіта, яка здобувається в гімназії ( тривалість – п’ять років);
 • Профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти ( тривалість – три роки)
 1.  Тип освітнього закладу визначається  Законом « Про загальну середню освіту» Я кий на даний час знаходиться на розгляді.

Законом « Про освіту» ст.. 21 передбачається « Спеціалізована освіта – це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування… Освіта наукового спрямування – це вид спеціалізованої освіти, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментвльної, конструкторської, винахідницької діяльності»

 1. На сьогодні затверджено тільки  новий Стандарт початкової освіти. Основна ідея якого, орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.   

​Навчальні плани розробляються відповідно до державного Стандарту. Нові навчальні плани  реалізуються 1-2 класа             

 

Впровадження Концепції  НУШ                                                                                                                                                                  Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи  Шевченко О.А.                                                                                                У вересні 2018 року розпочато впровадження Концепції НУШ.    В школі створені відповідні до рекомендацій МОН умови для організації освітнього простору.  На сьогодні учні школи І ступеня в повному обсязі забезпеченні підручниками. Міністерством освіти і науки рекомендовано до використання зошити на друкованій основі за кошти батьків, але тільки після загального погодження з батьками класу та рішення батьківських зборів.   

 

 

Формувальне оцінювання

 Упродовж багатьох років шкільна оцінка була знаряддям ранжування учнів. У зв’язку зі зміною концепції сучасної школи впроваджуються і нові підходи до оцінювання навчальних досягнень — відтепер оцінка має слугувати для аналізу індивідуально­го прогресу і планування індивідуального темпу навчання кожної дитини.         

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го і 2-го класів здійснюють вербально. Окрім того,  спрямоване на відстеження індивідуаль­них досягнень кожної дитини, без порівняння їх із досягненнями інших дітей. З метою відстеження поступу кожної дитини в 1-2 класах ведуться Портфоліо особистих досягнень. Проміжні та підсумкові результати фіксуються в Свідоцтвах досягнень учнів.

 Обсяг домашніх завдань в початковій школі

Головним завданням почат­кової школи сучасного освітнього закладу є забезпечення умов для інтелектуального, соці­ального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожно­го здобувача освіти, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації освітнього процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, на­бутих учнями на уроці; підготов­ка до засвоєння нового матеріа­лу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.   При визначенні обсягів до­машніх завдань  враховуються темп і ритм робо­ти учнів, навантаження їх на­вчальною роботою цього та на­ступного днів, стану їхнього здо­ров’я.  У 1-2 класах домашні завдан­ня не рекомендуються. У 3-4 класах обсяг навчаль­ного матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити ¼ обсягу, виконаного на уроці і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не пере­вищували 1 години. Домашні завдання не задаються на кані­кули, на вихідні та святкові дні.   

 Учителі і батьки – партнери у вихованні наших дітей. Разом ми створюємо школу, де можливий успіх кожної дитини. Батьки – це наші партнери та спонсори в реалізації шкільних проектів. В минулому році в рамках проведення тижня партнерства батьки навіть спробували себе в ролі вчителів різних предметів, беручи участь в проведенні уроків.   

 

         

Державне фінансування

 1. Ключовим питання , закладу, залишається  питання  збереження мережі класів.                                                      Мережа класів 2015-2019 р.р.

Навчальний рік

Кількість учнів

в 1-4-х класах

Кількість учнів

в 5-9-х класах

Кількість учнів  в 10-11-х класах

Всього

учнів

2015-2016 н.р.

345

430

106

880

2016-2017 н.р.

346

449

108

903

2017-2018 н.р.

354

447

114

915

2018-2019 н.р.

362

453

116

931

  Потужна місткість закладу – 860 місць. Станом на 29.08.2019р. в закладі навчається – 950 учнів. Збільшення кількості бажаючих навчатися у колегіумі свідчить про ступінь довіри до закладу.                                                                                                                             Середня наповнюваність класів 2015-2019 р.р.

 

Навчальний рік

Кількість класів

Середня кількість учнів

2015-2016 н.р.

31

28

2016-2017 н.р.

31

29

2017-2018 н.р.

32

28,5

2018-2019 н.р.

32

29

Середня наповнюваність класів  станом на 29.08.2019р. – 28.8. Кількість класів збільшилась до 33. Занепокоєння викликає паралель 8-х класів де  в 4 класах навчається 100 учнів і  9 – А класу ( протягом навчального року вибуло 5 учнів).                               Рух учнів

 

Навчальний рік

Вибуло за рік

Прибуло за рік

 
 

2015-2016 н.р.

57

57

 

2016-2017 н.р.

45

41

 

2017-2018 н.р.

37

42

 
2018-2019 н.р.

49

33

 

2. Запроваджено новий порядок зарахування до НУШ. Розроблено відповідний наказ МОН, тепер для вступу до школи першачків не змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. І хоча цьогоріч кампанія вступу до перших класів пройшла не без проблем,  порядок зарахування закріплює право дитини навчатися в закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає.  Очикується що запис дітей до першого класу на 2020-2021н.р. буде відбуватись через портал  ІСУО.                                   3. Ст. 8,9 Закону « Про освіту» передбачає різні форми здобуття освіти : інстутиційну та  індивідуальну ( екстернат, сімейна, педагогічний патронаж), якщо це визначено Статутом закладу. Нашим Статутом інші форми навчання не пер бачені.                           4.Звертаю Вашу увагу на тривалість уроків

 

 

Прохання не допускати порушення освітнього процесу при плануванні позаурочної діяльності Вашої дитини. А також звернути увагу на структуру навчального року при плануванні відпусток та відпочинку.

 1.  На  потреби Нової української школи в 2019 році виділено з держбюджету та міського бюджету - 163638 грн, з цих коштів 32597 грн  спрямовані на закупівлю обладнання для початкових класів ( ноутбуки),  22697 грн – на придбання дидактичних матеріалів і 108344 грн – на придбання шкільних меблів

 

Крім того другий рік поспіль виділяються кошти для обладнання предметних кабінетів :  в 2019р – лінгафонний кабінет.

 

  

Для забезпечення послуг інтернету для підтримки освітнього процесу виділено 37800 грн.

          Депутатські кошти на укріплення матеріально-технічної бази колегіуму спрямовують депутати міської ради Донець О.Є.     ( 30000 грн), Кітаєв Є.А. ( 20050 грн) та обласної ради Плахотнік О.О. ( 20000грн)                                                                                  6. У колегіумі відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від  24.12.2015р. №911-VIII, Постанови Кабінету міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.2002р №856 та на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019р. №230 «Про забезпечення у 2019-2020 н.р. окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти міста безкоштовним харчуванням» та наказу Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради №268аг від 30.08.2019р. «Про забезпечення у 2019-2020 н.р. окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти міста безкоштовним харчуванням» забезпечено безкоштовним харчування на суму 16,00 грн. наступні пільгові категорії

 • 1 дитина сирота, під опікою;
 • 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою.

 Одноразовим харчуванням в межах виділених планових призначень на суму 8,20грн забезпечено учнів таких категорій:

 • учні 1-4кл. – 357;
 • діти учасників бойових дій – 12;
 • діти із сімей вимушених переселенців з території східної частини України – 4;
 • учні 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 1;
 • діти з багатодітних сімей, де виховується 3 та більше дітей – 24;
 • діти- інваліди – 4.

В їдальні закладу з’явилися нові блюда за технологічними картками зі збірника Є. Клопотенко:

 1. Супи: «Авголемоно», «Мінестроне», «Крем-суп картопляний».
 2. Нагетси курячі з соусом «Кетчуп».
 3. Курка тушкована в соусі.
 4. Болоньезе.
 5. Палички курячі.
 6. Кебаб з сиром з соусом «Кетчуп».
 7. Пиріг пастуший.

 1. Вперше за роки реформування ми починаємо навчальний рік із новими підручниками для 2, 6, 11 класів.

На 100 % підручниками забезпечені – всі класи , крім 5-х ( на 85%)  та 8-х ( на 98%)

Було рекомендовано за згодою батьків  придбання підручників з іноземної мови  

( англійська мова ) – 4-В, 5 кл, 7 кл, 9, 10 кл.

З німецької мови – 5-В,  5-Г кл,  з французької мови 6,8,10 кл. ( розрахований на два роки навчання)

Також рекомендовано придбання зошитів надрукованій основі для практичних та лабораторних робіт з фізики, географії та біології ( у старших класах)

Сучасна шкільна бібліотека пропонує наступні послуги:

 

  Послуги бібліотеки

 1. Тематичний підбір інформації
 2. Складання інформаційних буклетів, рекомендаційних та бібліографічних списків.
 3. Надання консультацій по роботі з довідковою літературою.
 4. Безкоштовний доступ до мережі Інтернет та безкоштовний вай-фай.
 5. Пошук потрібної  інформації в мережі Інтернет на замовлення.
 6. Перегляд електронних підручників та вибіркове друкування сторінок на принтері.
 7. Запис інформації на власну флеш-карту.

Дитина, яка читає сьогодні буде дорослою людиною , яка мислить – завтра.

 

 ЯКІСТЬ ОСВІТИ

  Відповідно до ключових принципів НУШ, оцінка повинна бути стимулюючим фактором і показувати , як досягнення дитини змінилися з ним вчорашнім. Таким чином, вчитель повинен не оголошувати оцінку, а тільки коментувати його досягнення. Оцінки виставляються у щоденник.

 З основними показниками якості освіти Вас ознайомить заступник директора з навчально-виховної роботи Маханько О.С.

      Одним із важливих показників у роботі навчального закладу є якість освіти. Саме показник якості освіти дає можливість з’ясувати,  як  учні засвоїли той чи інший предмет відповідно до Державного стандарту. На наш погляд, найкращим індикатором якості освіти можуть бути результати зовнішнього незалежного оцінювання.  Основними предметами, які  складають учні на ЗНО, є українська мова і література, англійська мова, історія України та математика. Аналізуючи результати ЗНО ( від 160 до 200 балів), ми отримали наступні показники: з української мови і літератури маємо якісний показник 71,93%; з англійської мови -  62,96%; з історії України – 48,89%; з математики – 33,33%. В цілому  з української мови і літератури, англійської мови   простежується тенденція до покращення результатів. З математики також результати стали дещо кращими, хоча є 2 учні, які не подолали поріг. З історії України якісний показник дещо знизився, хоча   учнів, які не склали ЗНО, немає.

 

         

  У рейтингу шкіл по області  в цьому році наш заклад займає 11 місце, по місту -3.

 

   

Якщо проаналізувати рейтинг шкіл за 3 роки, то ми спостерігаємо дещо зниження показників. На це є як об’єктивні фактори, так і суб’єктивні.

 По-перше, більшість учнів обирають на зовнішнє незалежне оцінювання – математику, бо заклади вищої освіти визначили цей предмет обов’язковим при вступі, але останнім часом саме математичні науки складно даються дітям. По-друге, суттєво вплинув психологічний фактор. Не всі учні виявилися готовими морально налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Саме на ці фактори сьогодні хочеться звернути увагу вчителів, батьків і дітей.   Але, не зважаючи на це, колегіум № 16 декілька років поспіль  за рейтингом ЗНО входить до трійки кращих навчальних закладів по місту. Разом з тим хочеться наголосити, що наш заклад за результатами ЗНО з англійської мови ввійшов в ТОП-200 найкращих закладів України.

 

 

     Аналізуючи результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів, необхідно зазначити, що жоден учень не отримав результати низького рівня. Учні не тільки підтвердили свої річні бали, а й покращили результати, тому можемо зробити висновки, що всі учасники освітнього процесу дуже відповідально поставилися до навчання та підготовки до державної підсумкової атестації та ЗНО.

           Генеральною репетицією перед  зовнішнім незалежним оцінюванням  є державна підсумкова атестація  в 9 класах.

В учнів 9-х класів державна підсумкова атестація проходила з 3-х предметів: українська мова, математика і англійська мова.  Результати ДПА наведені в діаграмі.

 

     

Аналізуючи показник якості освіти (7-12 балів), прийшли до висновку, що з української мови та англійської мови якісний показник знань складає більше 80 %,  незважаючи на те, що  1% учнів з англійської мови отримав  результати низького рівня. З математики якість знань нижча, хоча  й складає 50%,  але ж 16% учнів отримали бали низького рівня. 

Провівши моніторинг  результатів ДПА за 3 роки, спостерігаємо таку картину: незначні коливання якісного показника відбуваються з української мови та англійської мови, але ці показники залишаються вищими за 80%. Значне занепокоєння викликають результати з математики. Хоча й маємо показник якості – 50%, але залишається певна нестабільність в знаннях учнів.

 

 

      Можливо хибну роль відіграють твердження з боку батьків «моя дитина - гуманітарій», яке мотивує дитину виправдовувати своє небажання вивчати математику й сумлінно готувати домашні завдання.  Тому батькам не потрібно загострювати увагу своїх дітей тільки на предметах гуманітарного спрямування.

 

Особливе занепокоєння викликав моніторинг якості освіти учнів 5-11-х класів за 3 роки.

 

 

Якщо у 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р. якісний показник складав 64%, то в 2018-2019 н.р. якість знань впала на 10% і складає 54%. Починаючи з 5 класу, якісні показники знань учнів   падають. Більш стрімке зниження результатів спостерігається в 7 -х класах. У 9-ому класі результати покращуються, бо в кінці року необхідно буде складати ДПА. В 10,11-х класах учні більш свідомо підходять до свого навчання, але також не всі розуміють, що майбутнє залежить від сьогодення. Отже, ми маємо таку картину:   у двох  класах  покращились результати учнів; стабільними залишилися результати тільки у двох дев’ятих класах і на один відсоток знизився показник в одному із 8-х класів. Усі представники батьківських комітетів  від 5-11-х класів отримали моніторинг якості знань за три роки у своєму класі. Велике прохання - розглянути ці результати на класних батьківських зборах і зробити певні висновки щодо правильної мотивації, націленої на успіх учнів, партнерських стосунків між батьками, учнями та учителями,   а також  своєчасного контролю з боку батьків за успішністю  дитини  та виконанням домашніх завдань. 

 

 Участь у предметних олімпіадах та конкурсі МАН

 

  За результатами роботи з обдарованими учнями заклад був нагороджений бронзовим дипломом « Лідер освіти – 2019».

Слово заступнику директора з  навчально-виховної роботи Корнєвій С.О.

   У березні 2019 року університет  ім. А. Нобеля (м.Дніпро) разом з представництвом Уєльсу в Україні проводив дні культури та історії  Уєльсу. Група учнів 10-Б класу брала участь у конкурсі з культури країни та посіла ІІ місце серед учнівських команд Дніпропетровської області.

 

     

У березні 2019 року проходила V Всеукраїнська наукова шкільна конференція «Крок у науку». Учні разом з науковими керівниками гідно представили наш навчальний заклад. Їхні роботи були надруковані в збірнику конференції: учень 7-А класу Бездітко М.  (наук. керівник Бездітко І.В.) в секції фізико-математичних наук з роботою «Як рахували наші пращури», учень 11-А класу Берко О. (наук. керівник Іванова С.П.) в секції природничіх та географічних наук з роботою «Поліетилен – «екологічна чума» ХХІ ст..», в секції історичних наук учень 9-В класу Гайт В. (наук. керівник Зборець С.В.) з роботою «Нова гіпотеза про походження короля Артура», учениця 7 – А класу ( наук. керівник Зборець С.В.) з роботою «Історія моди: брюки», учениця 11-А класу Гончаренко М. (наук. керівник Іванова С.П.) з роботою «Знамення перед великими подіями та їхній вплив на хід історії».

 

 

    Група учнів нашого колегіуму брала участь в інтелектуальному заході «Наукові пікніки в Україні», який проводила Мала академія наук до 100-  річчя від дня народження В.Сухомлинського, та отримала диплом.

 Група учнів колегіуму стали переможцями (І місце) регіонального етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська   революція: 100 років надії та боротьби».

 

             

  Навесні 2019 року Харківський університет ім. В. Каразіна проводив міжнародну учнівську конференцію «Різдвяні читання». Після конференції було опубліковано збірку «Нартекс»,  до якої увійшли роботи наших учнів 11-А класу Бобрової Б. «Інститут покарання: європейський історичний аспект та сьогодення в Україні» та Берка О. «Перша соборна канонізація катеринославських новомучеників».

 

              

      У березні 2019 року в нашому місті на базі університету проходила  VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна в контексті міжнародних стосунків», в роботі якої приймав участь учень 9-В класу    Гайт  В. Його публікація є в збірнику конференції.

             У липні 2019 року проходив Перший загальноукраїнський конкурс наукових робіт з історії серед учнів середніх загальноосвітніх закладів із нагоди 310-ї річниці Конституції Пилипа Орлика. Коваленко А., учениця 9-В класу, отримала сертифікат за свою наукову роботу. А Маханько А., учениця 11-А класу взяла участь у національному конкурсі творчих робіт «Європейські цінності», який проводився інститутом політико-правових та релігійних досліджень у січні 2019 року.

 

               За минулий навчальний рік наш колегіум нараховує 831 учасників (з 950 учнів навчального закладу), які брали участь у різноманітних Всеукраїнських предметних олімпіадах.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів ми маємо 34 перемоги: І місце – 10 учнів, ІІ місце – 14 учнів, ІІІ місце – 10 учнів. У ІІІ (обласному) етапі : І місце – 1 учень, ІІ місце – 4 учня, ІІІ місце – 3 учні.

 

     

Переможцем ІІ туру захисту наукових робіт МАН в секції «Всесвітня історія» став учень 9 – В класу Гайт В.

Навчальний рік завершився проведенням загальношкільного фестивалю «Найрозумніші 2019», на якому вітали всіх переможців.

 Наші діти відрізняються не тільки рівнем знань та інтелектуального розвитку, а в першу чергу рівнем вихованості та інтелігентністю – якість яка нажаль на даний час втрачається.

 

  Слово заступнику директора з виховної роботи Можлянській І.Г.

Одним із пріоритетних напрямків роботи у 2018-2019 н.р. залишилося національно - патріотичне виховання.

Протягом навчального року учні колегіуму мали змогу прийняти участь у різноманітних патріотичних заходах:

 • Лідери учнівського самоврядування традиційно взяли участь у Всеукраїнському форумі “Формула успіху правової держави очима дітей” в м. Тернопіль. 
 • міських заходах: відкриття “Алеї пам'яті” до Дня міста,  флешмоб “Коло єднання” до Дня Соборності України, міський фестиваль “Вишивана моя Україна” до Всесвітнього дня вишиванки, флешмоб до Дня Європи в Україні. Участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).​

 

 • Шкільних заходах: квест, флеш-моби “Голуб Миру”, «Ланцюг єднання» “Одягни вишиванку”, «Квітка пам’яті», спортивні змагання  брейн-ринг  читацькі марафони.​

 

 • Деякі уроки мужності та відкриті заходи пройшли за участю військових із зони АТО, представників міської організації «Патріот - 2015», фронтових волонтерів “ЛЕЛЕКИ”, ветеранів ІІ Світової війни. Хочеться відзначити позитивну роботу класних керівників 8-х класів (Кисельова О. М., Тимченко Н. Л., Гаража С. К.), які систематично кожного року проводять відкриті виховні заходи. Так в цьому навчальному році були проведені відкриті заходи до Дня захисника України, до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

.​

           

       Моральне виховання доброго ставлення до однолітків, батьків, природи, співчуття й милосердя, радості за усіх своїх друзів, любові – найвищої цінності життя реалізовувалось благодійними акціями, ініціаторами яких виступають лідери учнівського  самоврядування. Традиційно до Дня Перемоги та Дня визволення міста та України від фашистських загарбників в колегіумі пройшла акція “Ветеран живе поруч”, до Дня Святого Миколая проведена благодійна акція “Здійсни мрію” для вихованців НВК “Гармонія”, до Дня працівників освіти акція “Колишніх вчителів не буває”.

 

 

     Впродовж навчального року декілька разів проводились благодійні акції для воїнів АТО: до Дня Козацтва, до Дня волонтерів, до свята Великодня.

   Благодійний ярмарок “Смугастим та вухатим” – допомога чотирилапим фонду стерилізації та тимчасової перетримки безпритульних тварин.     З метою розвитку у дітей екомислення, спрямованого на збереження природи, учні та вчителі тричі долучилися до акції “Збережи дерево” по збору макулатури. 

У 2018-2019 н.р. учні колегіуму вперше долучилися до Всеукраїнської акції “Монетки дітям” – допомога онкохворим дітям.

 

     

       Позакласна виховна діяльність спрямована на виховання гармонійної особистості та заснована на законах творчості, які передбачають залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, успіху, можливості почуватися вільно. У  2018-2019 н.р. в колегіумі  пройшли не тільки традиційні свята, але й з’явилися і нові: День народження колегіуму 5-11 класи, Свято "Весна в колегіумі: мрії, краса, надія" 7-10 класи, зорепад юних талантів "Крок до зірок" серед учнів  1-4- х класів.

 

   

        КВН - це класика жанру. Хтось може і не знати тієї чи іншої гумористичної програми, але КВН знають усі. Шкільна команда КВН «Freedom» продовжила змагатися у винахідливості, кмітливості, умінні дарувати чудовий настрій та викликати посмішки і щирий сміх. Команда стала дипломантом VII Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «Первосміх", який відбувся в квітня у м.Лубни. У вересні запалювала на Всеукраїнському фестивалі КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ-2018» в Одеській області і сьогодні відправилася на фестиваль «Жарт-птиця-2019».  Крім цього наша команда виступала як гості на міському фестивалі «Точка приколу».

 

 

        З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення всебічного розвитку кожного учня як особистості, розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей учнів, поліпшення ефективності роботи з обдарованими дітьми в закладі працюють:

 • Вокальний гурток «Дзвінкі голоси» 1-11 класи, Лісогор Сергій Леонідович
 • Військово-патріотичний гурток «Сокіл» - «Джура» 9-10 класи, Бивалін Валерій Миколайович
 • Спортивний баскетбольний клуб, Ошуркова Ірина Анатоліївна.
 • Гурток з шашок, ДЮСШ №2
 • Танцювальний гурток «Лілея», Жосан Лілія Володимирівна
 • Гурток Ушу Він Чун, ДЮСШ №3 Шамардін Андрій Геннадійович

 Педагогіка  партнерства

Всіх цікавить питання, як на практиці забезпечити плідну співпрацю вчителів, батьків,  та дітей на засадах взаємної довіри й поваги. Як досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику дитина-педагоги-батьки?

   На цьому шляху у минулому навчальному році було запропоновано зміни форм проведення батьківських зборів від загальних до індивідуальної форми роботи.

Ефективна модель успішної комунікації з батьками

 • Установча шкільна конференція ( 1 раз на рік)- батьки, адміністрація, вчителі
 • Індивідуальні зустрічі ( 2 рази на рік : листопад, квітень) – дитина, батьки, класний керівник
 • Довільна форма спілкування ( за потребою) – батьки, класний керівник, психолог

     В межах тижня партнерства « Батьки, вчителі – разом» батьки прийняли участь у проведені уроків.  

 

 

Активно залучаються  батьків 1-5 класів і  до проектної роботи. Хотілось щоб цей досвід поширювався і надалі.

 

 

Відміна шкільної форми

 

  Позиція адміністрації завжди була доволі демократична. Ми підтримуємо прагнення дитини до індивідуальності. Але зовнішній вигляд учня повинен відповідати вимогам ділового дрес-коду.

 

 

Щеплення

Інформація про дітей у яких відсутнє щеплення надана у таблиці

клас

КПК

АКДС

1

21

18

2

1

0

3

1

3

4

4

2

5

1

0

6

0

0

7

0

23

8

1

35

9

2

26

10

2

17

11

0

23