ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Вступ до 10 класу

 Конкурсне приймання учнів

 до 10 класу

  

 1.українська мова – 19.08.2019р.

  2.математика      –    21.08.2019р.

3.англійська мова – 23.08.2019р.

 

ПРИЙОМ

ДО 10 КЛАСУ

ГРАФІК КОНКУРСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Дата

Час проведення

Кабінет

Співбесіда з предмету

Приймальна комісія

1.

19.08.2019

10.00

№  5

Українська мова

(тести)

Голова комісії: Буй В.В., директор колегіуму, вчитель хімії

Члени комісії:

Фадєєва С.Т. - вчитель української мови і літератури

Гаврилюк І.І. – вчитель зарубіжної  літератури

 

2.

21.08.2019

10.00

№  5

Математика

Голова комісії: Буй В.В., директор колегіуму, вчитель хімії

Члени комісії:

Бездітко І.В. - вчитель  математики

Іванова О.В. – вчитель  фізики

3.

23.08.2019

10.00

№  5

Англійська мова

Голова комісії: Корнева С.О., заступник директора з освітнього процесу

Члени комісії:

Склярова Т.В. - вчитель англійської мови

 Пашина І.В. -  вчитель англійської мови

 

 

       Директор колегіуму № 16                                                                                              В.В. Буй

 

 

 

Витяг з Правил конкурсного приймання до комунального закладу

 « Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов

 І ступеня – колегіум № 16» Кам'янської міської ради,  схвалених

на засіданні педагогічної ради  протокол  від 23.12.2016 р. № 3

 

 

                           Приймання  до 10 класу колегіуму № 16 буде проходити на конкурсній основі.

        3.5.  Конкурсне приймання учнів, що вступають до 10 класу колегіуму з інших шкіл міста,   проводиться у формі співбесіди та складання тестів з англійської й української мов ( з 19 серпня).

Учні, які закінчили 9 клас колегіуму № 16 та мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою або всі оцінки високого й достатнього рівня (середній бал успішності не нижче 8 балів, річний бал з української мови не нижче 8 балів та ДПА з англійської мови не нижче 8 балів), зараховуються до 10 класу поза конкурсом.

Учні, які закінчили 9 клас колегіуму № 16 та мають середній рівень знань, приймаються до 10 класу на конкурсній основі, за рішенням педагогічної ради та результатами тестів з англійської та української мов (з 19 серпня)

       3.6 Варіанти письмових завдань з української та англійської мов (тести), зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором колегіуму за погодженням з департаментом з гуманітарних питань.

       1.12.        Результати конкурсних випробувань (зокрема співбесіда) оформляються у вигляді протоколів педагогічної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

       1.13.        Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор колегіуму.

       1.14.        Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!

 

Теми для самопідготовки з української мови

(для вступу до 10 класу)

 

   1.  Вживання м’якого знака

   2.  Вживання апострофа

   3.  Спрощення в групах приголосних

   4.  Подвоєння приголосних

   5.  Правопис префіксів роз-, без-

   6.  Правопис префіксів з-, с-

   7.  Правопис префіксів пре-, при-

   8.  Правопис ненаголошених  е, и

   9.  Розділові знаки при однорідних членах речення

  10.  Розділові знаки при вставних словах

  11.  Розділові знаки при звертаннях

  12.  Розділові знаки в складносурядному реченні

  13.  Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

  14.  Види підрядних частин у складнопідрядному реченні

 

 

 

Теми для самопідготовки з української мови

(для вступу до 10 класу)

   1.     Вживання м’якого знака

   2. Вживання апострофа

   3. Спрощення в групах приголосних

   4. Подвоєння приголосних

   5. Правопис префіксів роз-, без-

   6. Правопис префіксів з-, с-

   7. Правопис префіксів пре-, при-

   8. Правопис ненаголошених  е, и

   9. Розділові знаки при однорідних членах речення

  10. Розділові знаки при вставних словах

  11. Розділові знаки при звертаннях

  12. Розділові знаки в складносурядному реченні

  13. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

  14. Види підрядних частин у складнопідрядному реченні

 

 

Тести І частина

 

1.Правильно поставлено розділові знаки в реченні

А Котився віночок по полю, просився у женчиків додому - «Возьміте мене, женчики, з собою та занесіть мене до господаря в стодолу».

Б «Христе, тікаймо!», - твердо й рішуче прошепотіла до неї Олеся.

В Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати: «Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару».

Г «Ти, Михайле, - кажу. – хоч би разочок на неї глянув. Бач, як вона до тебе світиться».

Д Вже як ішли в поле, сусід казав хлопцеві: «Перебрався б ти до нас»!

 

2 Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Подивився на чисту пелену снігу, а тоді написав пальцем великими

 літерами: «Судив і присуд виконав я – Григорій Многогрішний. А за що – цей пес сам знає».

Б Тоді громада загула прелюто: - «Вона ж свій злочин визнала прилюдно!»

В «Веди ж нас, Василю, до пана, - каже полковник Шрам. – Де він?»

Г Мама довго мовчить, потім зітхає і каже: «Вона любила твого тата. А ти на нього схожий…»

Д «Голос маю, - каже лицар, - та не тямлю віршування…»

 

3 Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено)

А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна.

Б Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі.

В Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність.

Г Ти доросла людина часто кажуть мені.

Д Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві.

 

4 Правильно оформлено цитату в реченні

А Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли: «жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки».

Б Потім філософ здивував його такими словами, скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця.

В Сухомлинський вважав, що: «вміння читати – означає бути чутливим до змісту й краси слова, до його найтонших відтінків».

Г «Борітеся – поборете!» - цими словами Т.Шевченко став на захист усіх поневолених.

 

5 Укажіть складне речення

А На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим  духом полину.

Б Дівчата ткали полотно, вишивали, готували сорочки на придане.

В Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тягли в глибінь.

Г Розгулялось літо в росах, в золотих пшеничних косах, в полинових перевеслах.

 

 

6 Складносурядним є речення

А Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.

Б На вечірньому небі потьмяніли і щезли сріблясті зірки.

В Національна своєрідність зближує нації, а не роз’єднує їх.

Г Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки.

Д Хто своє носить, той чужого не просить.

 

7 Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення  В гаю співають солов’ї … вибрати

А коли весна приходить справжня.

Б дарма що холоди і злива.

В і піснею сповіщають про весну.

Г а в грудях калатає.

Д і заливаються, і мріють.

 

8 Кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А Я у думках до мами пригорнулась і стало гарно й затишно мені.

Б Теплий день розхлюпує блакить і ластівки купаються в промінні.

В Свинцем набрякли сиві хмари і сонце зникло якось враз.

Г Від пісні журливої дуб сколихнувся і лелеки здригнулись вві сні.

 

9 Укажіть складнопідрядне речення

А Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть.

Б Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій.

В Зривалися в небо ластівки та вимальовували в ньому арфу.

Г Стали спускатися в темний яр, аби до вечора повернутися додому.

 

10 Складнопідрядним з підрядною означальною  частиною є речення

А Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо.

Б Де літо маки стелить килимами, дитя в городі ходить коло мами.

В Нещасна нація, котра не вміє цінувати свої таланти.

Г Де кров текла козацька, трава зеленіє.

 

11 Складне речення з підрядним з’ясувальним утвориться, якщо серед варіантів продовження речення  Мабуть, почну писати… вибрати

А коли настане слушна мить.

Б якщо наполягатимуть друзі.

В про що мовчить більшість.

Г хоч на творчість немає часу.

 

12 Між частинами безсполучникового складного  речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)

А Весна іде красу несе.

Б Я знаю мова мамина свята.

В Зрубав дерево посади два.

Г Дощ упав на жито будем краще жити.

 

Тести ІІ частина

1 Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А буревіс..ник, шіс..десят, корис..ливий

Б чес..ний, якіс..ний, щиросер..ний

В совіс..ний, швидкіс..ний, рідкіс..ний

Г виїз..ний, гіган..ський, хрес..ний

 

2 Мякий знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А промін..ці, нян..чити, вишен..ці

Б піт..ма, зган..бити, виход..те

В корін..чик, купал..ський, годит..ся

Г русал..чин, чотир..ох, уман..ський

 

3 Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А черв..ячок, р..яднина, пуп..янок

Б мор..як, з..агітувати, сер..йозний

В пам..ять, міжгір..я, вп..ятьох

Г кур..ятина, зав..язка, від..ємний

 

4 Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А старан..ий, розкіш..ю, перел..ють

Б кохан..я, милосерд..я, камін..я

В пісен..ий, священ..ик, священ..ий

Г зіл..я, радіст..ю, спросон..я

 

5 Літеру  з  на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А ..томлений, бе..журний, ро..трощити

Б ро..житися, бе..таланний, ..жовклий

В ..поживати, ро..чистити, бе..крилий

Г бе..коштовний, ..худнення, ро..квіт

 

6 Букву  е  на місці пропуску треба писати в усіх словах

А тихес..нький, вос..ни, видов..ще

Б  куч..рявий,  зн..нацька, кр..тичний

В нам..стинка, сел..ще, виховат..ль

Г л..дацюга, виш..нька, мисл..ння

 

 

7 Літеру  е  на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А пр..красити, пр..солодкий, пр..бережний

Б пр..нести, пр..вокзальний, пр..добрий

В пр..мудрий, пр..милий, пр..спокійний

Г пр..крутити, пр..смачний, пр..думати

 

8 Орфографічну помилку допущено в рядку

А дивовижною подорож’ю

Б синівською любов’ю

В невиразною тінню

Г морською сіллю

 

9 Між однорідними членами треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)

А У принишклих полях і луках ще лежить сні.

Б Справжні чудеса можна побачити уві сні або в казці.

В Вітер в гаї нагинає лозу і тополю.

Г Будь сміливим не язиком а ділом.

 

10  Правильно поставлено розділові знаки в реченні

А Дивись же на мене, сонце, і засмали мою душу.

Б Тебе я, земле всю сходив до краю.

В Ви, знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?

Г Старі, дуби, спасибі вам за осінь!

 

11  Правильно поставлено розділові знаки в реченні

А Кожен, може, мріяти про велике.

Б Може, весна вже настала?

В Наш тренер, може, Дніпро перепливти.

Г Може, орел здійнятись вище за хмари?

 

12  Граматично правильно побудовано словосполучення

А зошит по математиці

Б хворіти грипом

В говорити на українській

Г твір за картиною