Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

STEM-освіта

ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ

 

     STEM-освіта (абревіатура від англійських слів Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає наука, технології, інженерія та математика) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Чим STEM відрізняється від звичайної школи?

     Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з комп’ютерної анімації. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.

 

УВАГА!

     Основний фокус нових стандартів – на розуміння і застосування знань, а не на запам’ятовування основних фактів

 

Основні підходи до викладання курсу шкільних дисциплін

 

 • проектно-орієнтований
 • проблемно-орієнтований
 • практико-орієнтований

·          

     Всі ці підходи передбачають участь у проектній діяльності як основу для набуття практичних навичок і формування професійних компетенцій шляхом застосування методик навчання, що базуються на досвіді інших інженерних дисциплін.

 

Чого навчати?

 

 • критично мислити;
 • спостерігати;
 • проектувати;
 • опрацьовувати дані (включаючи комп’ютерну обробку): аналізувати, робити висновок;
 • проводити експерименти та лабораторні роботи;
 • створювати інтерактивні моделі;
 • конструювати.

 

 

Як навчати?

 

 • Фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь, навиків.
 • Пріоритетний метод - метод проектів.
 • Опиратися на підтримку в онлайн-середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 (онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та співробвтництва)
 • Практикувати метод перевернутого навчання, DIY-підхід (робототехніка, мейкерство).

 

 

 

Структура уроку повинна включати

 

основні предметні знання + узагальнені (наскрізні) поняття + наукові і інженерні навики

 

 

 

Для більш детального ознайомлення з основними положеннями STEM – освіти та одержанням додаткової інформації щодо впровадження STEM – освіти в роботу навчального закладу

 

 

РЕКОМЕНДУЄМО

Нормативні документи

 

     Наказ департаменту освіти та науки Дніпропетровської державної адміністрації  №881/0/212-16 від 22.12.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»;

    Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ( наказ МОН України №522 від 07.11.2000 р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорт України №1352 від 30.11.2012 р., наказом Міністерства освіти і науки України №380 від 31.03.2015р.);

   Положення про експериментальний загальноосвітній заклад ( наказ МОН України №114 від 20.02.2002р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОН України№1054 від 23.11.2009 р.);

План заходів щодо впровадження STEM –освіти в Україні на 2016-2018 роки, затверджений Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року;

   «Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову ( до 2020 року) і довгострокову ( до 2030 року) часових горизонтах ( в контексті підготовки людського капіталу)» - рішення КолегіїМіністерства освіти і науки України від 21.02.2016 року, протокл №1/1-4.

 

Теорія та методологія

 

    Рекомендуємо ознайомитися з теорією та методологією педагогічної інноватики (І.Бехї, С.Гончаренко,  В.Кремінь, О.Савченко та інші);

     проблемами виявлення і розвитку обдарованих школярів (С.Рубінштейна, Дж. Фріман, А.Савенкова, В.Чудновського, Н.Шумакової);

     існуючими інтегративними, міждисциплінарними підходами до вивчення творчої особистості: інвестиційної теорії креативності Р.Стернберга і Т.Любарта, теорії інвестування в людський капітал (Т.Шульц, Г.Беккер, ДЖ.Мінсер); концепції креативного класу Ричарда Флориди;

     педагогічними аспектами синергетичного підходу до проблем освіти (С.В.Кульневич, В.Маткин,О.С.Разумовский, А.И.Субетто).

 

 

 

 Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.07.2017 № 21.1/10-1470 та Додаток до нього "Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України