Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Підсумки 2017-2018 н.р.

В майбутнє, до яскравих перемог

 За кроком крок   веде шкільний дзвінок

 

 

Звіт директора колегіуму за 2017-2018 н.р.

 

Освіта на шляху реалізації завдань Концепції Нової української школи:

досягнення, проблеми, перспективи

 

      18 серпня 2018 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Всеукраїнська серпнева конференція педагогічних працівників.

      У роботі заходу взяли участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

      Під час конференції обговорювалися питання реформи середньої освіти – Нова Українська Школа та Державний стандарт початкової загальної освіти.

     Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав свій виступ зі слів вдячності кожному вчителю, який працює в таких непростих умовах, вкладаючи у дітей не лише свої знання, але й серце і душу. Він наголосив, що наступний – 2018 рік стане роком розвитку якісної освіти в Україні – за рахунок створення опорних шкіл, переоснащення навчальних закладів і забезпечення їх матеріальних потреб, перегляду освітніх програм та продовження політики збільшення заробітних плат українським вчителям.

     Міністр освіти Лілія Гриневич презентувала Державний стандарт початкової загальної освіти та розповіла про особливості Нової Української Школи.

Зокрема, за основу концепції НУШ було взято педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.

     За словами Лілії Гриневич зміниться зміст і результати навчання та методика викладання. Нова школа буде співпрацювати з позашкільними закладами освіти, враховувати індивідуальні здібності дитини. Учителі зможуть готувати власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання.

 

      Змінюється світ, змінюються діти, змінюються вимоги до освіти. Про це свідчить прийняття нової законодавчої бази в галузі освіти.

 1. Ключовим питанням, будь-якого освітнього закладу, залишається  питання  збереження мережі класів.

Потужна місткість закладу – 860 місць.

Станом на 29.08.2018р. в закладі навчається – 937 учнів

 

Середня наповнюваність класів по місту станом на 01.09.2018р. - 28,1.

      Аналіз вибуття учнів:

     Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переведення зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами. З 13 вибулих учнів 8 змінили місце проживання по місту, 3- виїхали за межі  міста , 1 учнь - за межі України.

     У період з 29.05.2018 по 15.08.2018 вибуло 24 учні. З  них 7 учнів до технічного ліцею; 7 - до інших шкіл міста; 5 - за межі міста; 5 - за межі держави.    

      Відповідно до наказу МОН України    №367 від 16.04.2018 року, до навчальних закладів  зараховуються діти, які проживають на території обслуговування навчального закладу.

   

      Нова українська школа   це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

     

     ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

    Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей.

    Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання.                                                                                   

     А ще реформа – це зміна освітнього середовища,  зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання.

      

      ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?

      Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

 

       ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

       Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

 

  Головним показником роботи освітнього  закладу  - є якість освіти .

         

      Середній показник якості знань (за результатами річного оцінювання) по базовій і старшій школі становить 64%.

      8 класів (6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 11-А, 11-Б) мають якісний показник вище, ніж 64%. 2% до середнього якісного показника  на вистачило  учням 9-А класу.

      Також 8  класів (6-В, 8-А,8-Б, 8-В, 9-Б,9-В, 10-А, 10-Б) мають якісний показник знань нижче середнього. Найнижчий якісний показник мають 3 класи: 10-Б (40%), 9-В (41%), 8-В (41%). Більш детальну переглянути інформацію про якісний показник знань учнів ви можете переглянувши діаграму.

 

     Проаналізувавши ситуацію, змогли визначити декілька факторів, які впливають на результат знань учнів: зниження в учнів мотивації до навчання, несистематичне виконання домашніх завдань, відсутність в учнів  під час уроку шкільного обладнання (підручника, зошита, лінійки, олівця), зниження контролю з боку батьків. 

     З 2017-2018 навчального року  5 класи вивчали математику  за програмою «Росток».  Не легко проходили уроки. С самого початку наша задача і вчителів, і батьків в цьому навчальному році – підняти рівень якості знань навчання ми мали невтішні результати. Незадоволені були і ми, і батьки, і діти. Домашні завдання виконували майже всі діти,  але на уроках відповіді учнів були неправильні, не завжди діти могли пояснити виконане домашнє завдання. Коли вчитель запитував, що незрозуміло, то ніхто з п’ятикласників не підіймав руки і не казав, що конкретно він не зрозумів.  Тому, звичайно, перші результати зрізів знань були досить низькими: 5-А (55%), 5-Б (58%), найнижчий показник у 5-В класу – 39%.

 

     Ситуація змінилася після того, коли вчитель математики і адміністрацію звернулися до батьків з проханнями: обов’язково вчити правила;  не виконувати за дітей або разом з дітьми домашні завдання; приходити на додаткові заняття. Після цього ситуація змінилася. Діти почали уважніше слухати вчителя, вчити правила, намагатися самостійно виконувати домашні завдання. І вже на кінець навчального року  ми отримали вже зовсім інші результати якості знань з математики: 5-А (78%), 5-Б (83%), 5-В (67%).

      Порівнявши результати річного оцінювання та ДПА, маємо таку картину: якісний показник навчальних досягнень  по ДПА підвищився тільки з української мови на 6%, а знизився  з математики  на 11%  та  англійської мови на 8% 

     Якісний показник навчальних досягнень учнів 9-х класів  за результатами річного оцінювання становить – 48%

     Свідоцтво з відзнакою отримали 5 учнів, але за результатами ДПА в команді відмінників відбулися зміни ( 2 дитини з 9-А та 9-В класів були зняті з відзнаки).

 

Результати ЗНО

     Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

     У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

     Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

     Оцінюючи  заклади освіти, або, коли батьки обирають місце навчання для своєї дитини, в першу чергу розглядається питання, як працює заклад, яку базу отримують діти. Дуже красномовним показником є кількість медалістів, олімпіадників, МАНівців, на якому рівні учні складають ЗНО.

     Аналізуючи кількість медалістів за останні 3 роки, приємно відзначити, що їх кількість зросла. Діти гідно проходять випробування зовнішнім незалежним оцінюванням та підтверджують ті бали, які отримали в школі.

      В 2017-2018 н.р. загальноосвітні заклади закінчили 1001 випускник. З них були нагороджені золотими медалями 16 випускників, срібними – 9.  Серед випускників нагороджених золотими медалями – 6 випускників колегіуму. А серед нагородженими срібними медалями – 1. Один учень за результатами ЗНО отримав атестат звичайного зразка.

          Одне з основних завдань нової школи навчити дитину вчитися самостійно здобувати практичні навички, формування компетентісного підходу.

          Дуже добре що на шляху реформування освіти, впровадження нового державного стандарту, збережені програми спрямовані на розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь: « Інтелект України» та « Росток».

 

В. р.

Д. р.

С. р.

П. р.

Якість, %

 

Рік

ДПА

Рік

ДПА

Рік

ДПА

Рік

ДПА

Рік

ДПА

4-А

10

22

19

6

1

2

-

-

96%%

93%

4-Б

5

22

16

7

9

1

-

-

70%

93%

4-В

4

9

20

17

3

1

1

1

85%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

93%

 Порівняння результатів річного оцінювання та ДПА з математики ще раз підкреслює переваги принципу міні-максу.

          Якщо річне оцінювання відбувалось за критеріями оцінювання НПП « Росток», то завдання ДПА відповідали базовому стандарту  і результати з ДПА набагато кращі.

Особливо це є доречним, враховуючи, що у 2018 році Україна вперше долучилася до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA, яка має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учні із читання, математики та природничих наук, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами.

 

Одним із яскравих показників  є участь учнів колегіуму у роботі малої академії наук.

     

     Набагато краще ми маємо ситуацію з олімпіадами. Стрімко зростає і кількість учасників, і кількість предметів, де наші учні вибороли призові місця. Дуже приємно бачити, що серед предметів не тільки профільні. Приємно також відзначити, що протягом 3-х років учні колегіуму виходять на Всеукраїнський рівень та стають переможцями або учасниками. За цими успіхами стоїть не тільки робота учня. Це ще й велика робота вчителя.


     «Ми повинні навчити наших дітей використовувати наші знання і вміння, які вони отримали, для вирішення повсякденних, життєвих ситуацій»,- підкреслила Л.Гриневич.

     В епоху суцільної інформатизації саме озброєння учнів комп’ютерними технологіями, використання їх для здобуття знань  є одним із головних завдань школи.

    Сьогодні комп’ютерною технікою забезпечені 12 кабінетів  початкової школи, 9 кабінетів старшої школи оснащені мультимедійними установками, 4- інтерактивними дошками, 6 – сучасними телевізорами. Працює два нових комп’ютерних класи. Сучасний вчитель повинен володіти ІКТ технологіями.

       

     Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати , ніж раніше. Це пов’язано із стрімким зростанням обсягом інформації. В Україні, як і в інших країнах світу, відбувається процес падіння рівня читацької культури. Аналіз показників відвідуваності шкільної бібліотеки показує найбільшу активність серед учні це учні початкових класів – 43%, серед вчителі – це вчителі МО суспільно-гуманітарних предметів. Серед учнів 10-11 класів відвідують бібліотеку тільки 6%.

Саме через розвиток читацького інтересу можна вирішити мовне питання.

 

Концепція Нової української школи акцентує увагу на розвиток дитини в позашкільній діяльності 

   

     Патріотичне виховання – залишається одним з пріоритетних питань.  В цьому році по місту створені центри  «Захисту Вітчизни» . В нашому районі  на базі шкіл №8 та 18. Інші напрямки роботи з цього питання це гра Сокіл     « Джура», змагання з військового багатоборства та розвиток музейної справи.

 

     Одним з факторів що сприяє здоров’ю дітей є харчування. З 82 учнів пільгової категорії безкоштовне харчування за рахунок державного бюджету отримують 9 учнів, за рахунок місцевого – 66 учнів. Всього – 75 дітей різних категорій.в

      За підсумками літнього оздоровлення : 36- дітей відпочивали у міському таборі, 23 дитини - в заміських таборах. З них 11- переможці олімпіад та творчих конкурсі, 7 дітей з багатодітних родин, 1 дитина воїна АТО, 4 дітей під опікою. Оздоровлення відбувалось за рахунок міського бюджету.

     Приємним є факт зменшення травматизму серед учнів – два випадки , у порівнянні  з попереднім навчальним роком зменшилось було 5.

    Нова українська школа – це і створення нового освітнього простору. В цьому році , як ніколи ми відчули фінансову підтримку. Всього було виділено коштів на заклад 1237890,19 грн, з них :

З місцевого бюджету -557772,19 грн

 Обласного - 25193,00 грн

Державного – 680118,00 грн

 

 

"Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою.

Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний "

                                                                                                                                             В. Сухомлинський

 

Дякуємо всім батькам за підтримку,

 

порозуміння, партнерські відносини.

 

БФ «НЕНЬКА»

Залишок на початок року: 4 169, 82 грн.

Надходження за 2017-2018 н.р.: 156 529,11 грн.

ВСЬОГО: 160 698,93 грн.

З них: першокласники - 82 500 грн.

       інші надходження - 5 150 грн

 

БФ «НЕНЬКА» витрати

Радіатори алюмінієві

4 399,20 грн.

Господарчі товари

5961 грн.

Утримання фонду

3 160 грн.

Підтримка ПО (сайт закладу)

900 грн.

Миючі та дез.засоби

18093,32 грн.

Азбестовий лист (ремонт плити)

600 грн.

Фарба

12836,75 грн.

Вогнегасники

6 936 грн.

Фахові журнали

3 720 грн.

Дошка

5541 грн.

Використання брудопоглинаючого покриття

1350 грн.

Столові ложки

960 грн.

Сітка баскетбольна

405 грн.

Заміна стекло пакету (спортивна зала)

1 393 грн.

Кріплення для проектора

810 грн.

Водонагрівач

2 359 грн.

Двері металеві (вхідні)

5 225 грн.

Дитячі меблі

8 895 грн.

Медикаменти

467,9 грн.

Дипломи, грамоти

390 грн.

Стенд

2 332 грн.

Будматеріали

1 294,86 грн.

Сантехніка

10881,55 грн.

Килимок - конструктор (для 1-х класів)

4 005,00 грн.

Візок для посуду

8 100 грн.

Лавки для роздягальні (3 шт.)

3750 грн.

Лавки гімнастичні (6шт.)

13500 грн.

Драбина

2122,2 грн.

Стільниця (12 шт.)

18300 грн.

Світильники (16 шт.)

2564,16 грн.

Радіатори (2шт.)

3600 грн.

ВСЬОГО:

154851,94 грн.

 

 

Бюджетні кошти

39 945,00 грн.

Інтерактивний комплекс (каб. №29)

Депутат ВР В.Киривенко ( з них з місцевого бюджету 3 636,00 грн.)

110 000,00 грн.

Інтерактивні дошки, проектор, ноутбук (каб.№15,27) Депутат ВР В.Дідич ( з них з місцевого бюджету 10 000 грн.)

120 249, 00 грн.

Парти для 1 класу НУШ 9 з них з місцевого бюджету 52 330 грн.)

52 458,00 грн.

Дидактичні матеріали для 1 класу НУШ

50 386,00 грн.

2 ноутбуки 2 БФП 2 ламінатори

Розхідні матеріали (папір, плівка, фарба) (3 них із місцевого бюджету 25 193 грн.)

21 490,00 грн.

Проектор, ноутбук НУШ

( з них із місцевого бюджету 6 447 грн.)

389 432,19 грн.

Проектні роботи по реконструкції закладу (бюджет розвитку міста)

250 000 грн.

Кабінет хімії (міблі, інтерактивні обладнання, наочність, посуд, реактиви)

Депутат ВР Купрій В.

12 196,00 грн.

2 ноутбуки (для організації проведення ЗНО)

121 000,00 грн.

Комп’ютерний клас (9 комп’ютерів, 1 ноутбук)

12 835,00 грн.

Ноутбук, депутат МР Донець О.

5 899,00 грн.

Холодильник

Депутат МР Гусєв Р.

37 000,00 грн.

Посудомийна машина Депутат МР Донець О.

ВСЬОГО:

1 222 890,19 грн.

 

 

Всього надходжень 147 900,00 грн

 1.  Виготовлення стендів - 14 940 грн.
 2.  Ремонт електропроводки - 3 560 грн.
 3.  Ремонт та обслуговування орг.техніки - 4 620 грн.
 4.  Ремонт сантехніки - 3 955 грн.
 5.  Електролампи - 1 900 грн.
 6.  Канцелярські товари - 1501 грн.
 7.  Інвентар для прибирання - 1 236 грн.
 8.  Медикаменти - 1 280 грн.
 9.  Миючі засоби - 3 180.20 грн.
 10. Передплата періодичних видань - 320 грн.
 11. Послуги охорони - 43 264 грн.
 12. Послуги Інтернет 2 894 грн.
 13. Будівельні матеріали - 7 638.05 грн.
 14. Ремонт електропательні - 1 340 грн.   Електроплити - 550 грн.
 15. Доставка - 1 973 грн.
 16. Ремонт системи опалення - 4 000 грн.
 17.  Ремонт меблів - 200 грн.
 18.  Роутер для кабінету інформатики - 500 грн.
 19. Новорічна ялинка + прикраси - 3 866 грн.
 20. Пожежний рукав - 1100 грн.
 21.  Дверний замок - 280 грн.
 22.  Проведення заземлення на харчоблок - 1 920 грн.
 23.  Гігрометр - 400 грн.
 24.  Прапори - 200 грн.
 25.  Бензин, масло (для косарки) - 400 грн.
 26.  Дошка учнівська - 946 грн.
 27. Висновок по списанню споруд - 4 200 грн.
 28.  Посуд - 5 188 грн.
 29.  Прокладка мережі Інтернет (кабінет інформатики) - 3939 грн.
 30.  М/п вікно - 6 430 грн.
 31.  Пожежні випробування - перезарядка вогнегасників; пожежні рукави - 7 040,26 грн.
 32.  Ремонт туалетних кабінок - 300 грн.
 33.  Меблі для учительської кімнати (шафи) - 6700 грн.
 34.  Оформлення початкової школи - 2000 грн.
 35.  Жалюзі - 3 590 грн. (кабінет № 23).

ВСЬОГО: 154050,51 грн.

Залишок: 12665, 00 грн. 

 

 

Звіт заступника директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня

    

 

 

 

Звіт директора колегіуму за 2016-2017 н.р.

 

     Сучасний світ диктує свої зміни, відповідно до яких має змінюватися не лише суспільство, а й якісний підхід до освітнього процесу. З цією метою було започатковано реформування середньої освіти – «Нова українська школа».

     Дитині недостатньо дати лише знання. Важливо навчитись користуватись ними. Знання та вміння , взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

     Відповідно до проекту нового базового Закону « Про освіту» визначено 10 ключових компетентностей для Нової української школи.

1.     Спілкування державною ( і рідною у разі відмінності)  мовами.

Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди( через слухання, говоріння , читання, письмо, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, на дозвіллі. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2.     Компетентності в природничих науках і технологіях.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій , а також здатність застосовувати його у практичній діяльності. Уміння науковий метод, спостерігати, аналізувати. Формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

3.     Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене і водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій ( ІКТ) для створення, пошуку, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна і медіа-грамотність, основи програмування , алгоритмічне мислення , робота з базами даних. Навички безпеки в Інтернете та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією ( авторське право, інтелектуальна власність тощо).

4.     Уміння навчатися протягом життя.

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації процесу ( свого і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками; вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення , вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати свої результати навчання , навчатися протягом життя.

5.     Спілкування іноземними мовами.

 Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття , думки , почуття, факти, погляди ( через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

6.     Математична грамотність. 

Уміння застосовувати математичні ( числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

7.     Соціальні і громадянські компетентності. 

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної  участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і вирішувати їх, досягати компромісів.

8.     Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

9.     Екологічна грамотність і здорове життя.

 Уміння розумно та раціонально користуватись природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини , здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя.

10.      Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

  Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані . Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

·        Уміння читати і розуміти прочитане

·        Уміння висловлювати думку усно і письмово

·        Критичне мислення

·        Здатність логічно обґрунтовувати позицію

·        Виявляти ініціативу

·        Творити

·        Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення

·        Уміння конструктивно керувати емоціями

·        Застосовувати емоційний інтелект

·        Здатність співпрацювати в команді.

    Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями. Талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

   У вересні 2018 року не тільки перші класи розпочнуть роботу за новими стандартами.  Розпочинається поступове реформування системи освіти. В 2017-2018 н.р. – це внесення змін до навчальних програм 5-9 класів.

    У кожній державі є золотий фонд: у золоті, валюті, корисних копалинах. Школа – мала держава, а її золотий фонд – діти, вчителі, персонал, батьки.

    Колегіум №16 один з найбільших за кількістю учнів заклад у місті. На початок нового 2017-2018 н.р. сформовано 32 класи, в яких буде навчатись 923 учнів. ( станом на 12.09.2017р.  навчається 920 учнів)

 

 

     Середня наповнюваність класів складає -28,5

     В 1-4 – 29,5   ; в 5-9 – 28   ; в 10-11 -  28,5.

     Як і раніше, хвилює перехід учнів 8-9 класів до інших навчальних закладів.

     Найбільша кількість учнів в 2015-2016 н.р. вибула з 7-Б класу ( кл.кер. Сосюра І.В.), в 2016-2017 н.р. – з 7–Б класу ( кл.кер. Шулевська Є.В.)

     Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, демонструючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, уміння ефективно розв’язувати  складні проблеми власної життєдіяльності.

     На основі Державного стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи. 

      Характерною особливістю побудови навчально-виховного процесу в початковій школі є активне впровадження інноваційних технологій. Переважна більшість вчителів початкової школи розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання учнів необхідно перебувати в постійному творчому пошуку, експериментувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики. Саме в початковій школі відбувається формування учня, закладаються основні навички та вміння.

     Державна підсумкова атестація в початковій школі проводилась з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової освіти та готовності навчатися в основній школі.

     Аналіз якісних показників свідчить про те, що більшість учнів 4-х класів показали високий та достатній рівні результатів навчальних досягнень. Найбільший відсоток балів високого рівня отримали учні з математики (64%). Такі результати ми пов’язуємо з  використанням новітніх педагогічних та комунікативних  технологій  в межах проекту « Росток», запровадження якого буде продовжено і в 5-х класах.

     

      За підсумками навчальних досягнень на кінець навчального року серед 256 атестованих учнів високий рівень мають 34 учні (нагороджені Похвальним листом),  достатній - 161,  середній – 59 учнів,  початковий рівень знань – 2 учні. Середній якісний показник (2-4 класи) – 76%. Враховуючи низький рівень навчальних досягнень на кінець навчального року було рекомендовано змінити навчальний заклад  5 учням.

      Найвищий якісний показник серед випускників початкової школи мають учні 4-А класу - 89% (класовод Кладова О.Ф.), 4-Б клас – 81% (класовод Пономаренко В.І.). Середній рівень мають учні 4-В класу - 67% (класовод Сафронова В.С.).

     Всього відмінників серед 4-х класів – 10: 4-А – 5 учнів, 4-Б – 3 учні, 4-В – 2 учні.  Серед учнів початкової школи – 34 відмінника.

     У 2016-2017н.р. колегіум 1-й рік приймає участь  у науково-методичному проекті «Інтелект України».

 

     Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями,  а у набутті нею перш за все необхідних навичок роботи з інформаційного аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких, раціональних організацій навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра цілеспрямованості, наполегливості. Для порівняння із стандартною програмою ми обрали результати техніки читання на кінець навчального року.

 

 

1-А

«Інтелект України»

1-Б

1-В

Найвищий результат

145 сл./хв

82 сл./хв

85 сл./хв

Найнижчий результат

53 сл./хв

20 с./хв

10 сл./хв

Середній результат

77 сл./хв

49 сл./хв

54 сл./хв

 

     В 9-х класах державна підсумкова атестація проводилася з трьох предметів: української мови, математики та  з англійської мови ( відповідно до профілю закладу).  Випускники 9-х класів показали переважно результати високого та достатнього рівнів. Найбільший відсоток балів високого рівня отримали учні з англійської мови : 59% -9-А клас; 71% - 9-Б клас. Найгірші результати показали учні 9-А класу з української мови, 9-Б класу з математики. Порівняння результатів річного оцінювання та ДПА показало незначне зниження результатів ДПА з усіх предметів: укр. мова – на 3%; математика – на 8 %; з англійської мови – на 2%. Враховуючи результати ДПА в цьому році  вперше було запроваджено позаконкурсне випробування з математики для 5 учнів, які найгірше впорались із завданнями ДПА.

 

    За результатами річного оцінювання та ДПА  9 учням було рекомендовано змінити навчальний заклад.

З 65 учнів – 6 отримали свідоцтва з відзнакою.

     Державна підсумкова атестація випускників 11 класів проводилася у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: українська мова, математика або історія України, предмет за вибором учня (переважно англійська мова)

     При цьому результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховувалися як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для усіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. Порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та ДПА у формі ЗНО показав наступне: якісний показник навчальних досягнень зріс з української мови на з%; знизився з історії України на 20%; з математики – на 5,5 %, з англійської мови – на 15 %. Але все ж 45% результатів ДПА у формі ЗНО високого рівня.

 

    Аналізуючи результати ДПА у формі ЗНО за два навчальні роки, ми спостерігаємо тенденцію на покращення. На 15% покращились результати з історії України, на 18% - з математики. Стабільно на високому рівні показники з української мови.

 

 

     Випускники колегіуму № 16 при складанні ЗНО показали найкращі результати по місту з української мови та літератури, англійської мови ( по місту 20% випускників не подолали поріг), з історії України ( проте один учень не подолав поріг).

      В 2016-2017 н.р. жоден випускник міста не отримав 200 балів з предметів ЗНО.

 

    Показником якості знань є і нагородження випускників Золотими та Срібними медалями. В цьому році всі 6 випускників, претендентів на нагородження,  підтвердили свої знання складаючи ДПА у формі ЗНО.  Продовжують навчання у вищих навчальних закладах на бюджетній основі.

 

  

     47 випускників з 52 продовжують навчання у вищих навчальних закладах . 3 – навчаються на мовних курсах в інших країнах ( Ізраїль , Германія, Польща),  1 – служить в армії Ізраїлю, 1 – продовжує навчання в медичному коледжі. 85% продовжують навчання в державних закладах, 3 %- в приватних. Але тільки 26 % навчається за бюджетом.

 

     Вкрай  важливою  ланкою  є  базова   середня  освіта.

     Які  компетенції  сформуємо  в  цій  ланці,  такого  отримаємо  випускника.

     Середній показник якості навчальних досягнень у 5-11-х класах  складає 64%

Найвищі показники мають класи: 5-А, 5-Б, 6-В, 5-Г, 6-А, 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А, 11-Б.

Найнижчі показники мають класи: 8-Б (37%), 8-В (43%), 10-Б (45%), 7-В, 8-А (47%)

 

      «Знання – це скарб, який завжди знаходиться при його власнику», - говорить східне прислів’я.   Для цього знання мають бути свідомими, глибокими і міцними. Тому педагогічний колектив не зупиняється на досягнутому, прогне до подальшого удосконалення навчально-виховного процесу.

      Нормативно в освітній галузі пріоритетним визначено розвиток старшої школи як профільної.  Профільне навчання в загальноосвітній школі створює реальні умови для професійного самовизначення кожного учня, побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

      Показниками ефективності профільного навчання в школі є:

 • глибокі і міцні знання в учнів із профільних предметів;

 • сформованість в учнів навичок самостійної пізнавальної діяльності;

 • прагнення учнів до науково-дослідницької діяльності;

 • розвиток критичного мислення, уміння обґрунтовувати й захищати свою думку;

 • конкурентоспроможність випускників при вступі до ВНЗ;

 • сформованість професійних планів.

 

      Починаючи з березня 2017 року учні колегіуму віком 12-18 років беруть участь у роботі британського проекту “Generation Global”, який дає можливість вільного спілкування з ровесниками по всьому світу. Участь складається з трьох базових компонентів:

1)    підготовчий етап опрацювання мовного матеріалу на уроках;

2)    спілкування в чаті з іноземними школярами онлайн;

3)    участь у відео конференції в режимі реального часу.

 

     Цей проект є надзвичайно популярним серед учнів нашої школи тому, що, на думку учнів-учасників, це пропонує новий комунікативний підхід до навчання. Діти пізнають все розмаїття життя, традицій, звичаїв, вірувань мешканців інших країн через особистий діалог обличчям до обличчя з носіями мови. Психологічний бар'єр спілкування іноземною мовою подолати значно легше тому, що підлітки обирають теми для обговорення, які є цікавими для них, а не є обов’язковими за програмою чи думкою вчителя. Мають підготовчий етап з вчителем в класі і, в решті решт, спілкуються з ровесниками, які також  припускаються помилок у мові.

     Цікавою була он-лайн конференція за участю проректора Університету прикладних соціальних наук (м.Вільнюс), де учні могли ознайомитися з особливостями навчання у Литві, задати питання, які їх цікавили. Продовженням цього проекту стало запрошення  від університету відвідати Вільнюс. Ця поїздка відбулась у липні цього року і ми сподіваємось на продовження співпраці.

     Протягом 2016-2017 навчального року, з метою забезпечення контролю за здобуттям дітьми і підлітками освіти, адміністрацією закладу  проводився моніторинг відвідування учнями навчальних занять. Найбільшу кількість пропусків протягом навчального року мають учні 11-Б, 10-Б, 8 – Б класів. Найменьшу – 5-Б класу.( кл. кер. Божек Н.І.)

 

 

     У кожному конкретному випадку було з’ясовано причини відсутності дітей на заняттях та встановлено їх місце перебування. Основні причини відсутності учнів: хвороба та санаторно-курортне лікування, сімейні обставини, участь у спортивних змаганнях.  

     Соціально-психологічною службою здійснюються патронажі до сімей, де проживають діти, які не відвідують навчальні заклади, проводяться профілактичні бесіди та складаються відповідні акти. Класними керівниками сплановані класні години, бесіди, зустрічі за круглим столом, диспути, тестування щодо ставлення учнів до школи, відвідування ними навчальних занять та виявлення їх інтересу до навчання.

     Протягом навчального року на Раду профілактики класними керівниками 4-В, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 10-Б класів було запрошено 12 учнів. Причина виклику – низький рівень знань, поведінка на уроках, систематичні пропуски.

Методична робота в школі – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолог-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Основне завдання методичної служби  - підвищення методичної культури вчителя.

     Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

     На базі закладу були проведені семінари вчителів інформатики та географії (відповідальні Лишик О.Ю., Гладких-Буригіна Я.О., Іванова С.П., Іванова О.В., Пономаренко В.І., Кладова О.Ф.). 

    Під девізом «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний  і яскравий» пройшов тиждень початкової школи.

У проведенні взяли участь всі члени МО вчителів початкової школи. З метою збору  зернинок  досвіду кожного члена МО проведено день відкритих дверей: математика: «Взаємозв’язок табличного  множення і ділення» (Сокол Л.П.); читання «Алфавіт. Звуки  (йа),   букви Я, я.   Е.Успенський «Крокодил Гена та його друзі» (Джулинська І.А.); урок - проект «Будинок моєї мрії» (Савченко А.В.); урок – гра «Світ твоїх захоплень» (Мальцева Т.В.);  виховна година «Дзвони Чорнобиля» (Штельмах С.В.). Заслуговує на увагу проведення Шевченківського тижденя, тижденя математики,  фізики,  патріотичного та правового виховання, протягом яких презентувалися розробки вчителів,  виставки учнівських робіт, відкриті уроки та заходи до Дня козацтва, до Дня Соборності України, До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, до Дня цивільного захисту.

        Всього було  проведено 19 відкритих уроків (крім вже названих вчителів – це Павленко Л.П., Бровенко С.П., Занкова Н.І.) та 21 захід ( вчителі Пономаренко В.І., Улановська В.А., Козаченко Г.П., Корнева С.О.  Вініченко О.П., Савченко Г.М., Сєростанова О.А., Кисельова Т.І., Корсун В.В., Уткіна Г.М., Сирота Л.В., Можлянська І.Г., Бездітко І.В., Галатіна І.А., Лихоліт В.В., Гаража С.К., Фадєєва С.Т., Сосюра І.В.)

          На базі колегіуму № 16 був проведений семінар-практикум для вчителів іноземної мови, організований               «Центром іноземної літератури» м. Дніпро.

     На базі закладу проводилось відкрите засідання школи молодого педагога-організатора на тему «Згуртування колективу навчального закладу засобами діяльності органу учнівського самоврядування. Організація роботи школи лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді», під час якого заступник директора з виховної роботи Можлянська І.Г. та педагог-організатор Сосюра І.В. ділилися досвідом, проводили майстер-клас для молодих педагогів-організаторів.

 Вчителі Корнєва С.О. та Ткаченко І.В. приймали участь в організації та проведенні міських фестивалів німецької та французької мов.

Директор Буй В.В. спільно з представником батьківського комітету Коваль В. брала участь у першому Всеукраїнському форумі «Педагогіка партнерства» - учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України» ( квітень 2017 м. Київ);

Заступник директора з навчально-виховної роботи Маханько О.С. брала участь у Всеукраїнському науково-практичній конференції «Рівний доступ до якісної  освіти: проблеми впровадження дистанційного навчання школярів» (24 лютого 2017 р. ДОІППО)

 

      Педагогічний колектив колегіуму за участь у Міжнародних виставках « Інноватика в сучасній освіті – 2016» та «Сучасні заклади освіти – 2017» в м. Києві та отримав Дипломи.

      Узагальнений матеріал «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» було розміщено в електронному збірнику ДОІППО «Освітянський Оскар» 

      Вчитель англійської мови Козаченко Г.П. брала участь у конкурсі для вчителів англійської мови  «Teaching Variety” (м. Львів);

      Вже декілька років поспіль вчителі української мови:  Занкова Н.І., Гаража С.К., Фадєєва С.Т. та вчителі англійської мови: Кисельова Т.І., Серостанова О.А., Пашина І.В., Козаченко Г.П. беруть участь у перевірці відкритої частини завдань ЗНО з української   та англійської мов.

      З метою відстеження  забезпечення якості освітніх процесів і навчальних досягнень учнів, вивчення потреб учнів та батьків щодо їхньої задоволеності освітніми послугами,  було проведено ряд моніторингових досліджень з різних напрямків діяльності навчального закладу : зовнішні моніторинги з  математики в 10-х класах за текстами департаменту з гуманітарних питань та хімії у 8-х класах за текстами ДОІППО, так і внутрішні моніторинги з української мови в 5,7,8,10,11 класах; з історії України в 5,7,8,9,11-х класах, з математики в 5-10 класах.

     Результати цих моніторингів розглядались на педагогічних нарада та батьківських зборах.  Реакція батьків була не однозначна і зацікавленість, і занепокоєння. Проте цей напрям роботи був підтриманий. Батьки зацікавленні в об’єктивності інформації щодо рівня знань їх дітей. Крім того на базі закладу було проведено апробацію завдань ЗНО з англійської мови (аудіювання). З 45 учнів 11-х класів -  7 виконали завдання на середньому рівні, 25 – на достатньому, 13 ( 29%) – на високому. Жодної помилки не до пустив Каграманян Д. ( 16 з 16), з читання кращий результат показала Нестерова Г. ( 25 правильних відповідей з 26).

     Соціально-психологічні моніторинги були спрямовані на вивчення діагности особистісного розвитку, рівня готовності до навчання, мотивації, належність до групи ризику, показники наявності агресії у сім’ї та інше. Так дослідження шкільної тривожності показали загальну тривожність у школі – 37.3% З цих показників виділяються: переживання соціального стресу, фрустація потреби у досягнення успіху, страх самовираження та дорослішання, страх ситуації перевірки знань, низька фізіологічна опірність стресу, проблеми і страхи у стосунках з учителями.

     Особлива роль в суспільстві належала, належить і буде належати обдарованій особистості, що здатна на творення інновацій. Але в часи системних змін саме така особистість потребує особливої уваги та підтримки, що може бути забезпечена лише завдяки конструктивній співпраці державних інституцій та структур громадянського суспільства.

     Важливою формою роботи з обдарованими учнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, які дозволяють виявити учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

     В  минулому навчальному році  наші учні  вибороли призові місця в міських олімпіадах з базових дисциплін. Ми маємо   6 - І місць, 7 - ІІ місць, 7 -  ІІІ місць. Дуже приємно відзначити, що поряд з профільними дисциплінами ( маються на увазі  іноземні мови) наші учні посіли призові місця в олімпіаді з хімії, інформатики, біології, та навіть математики. Учень 6-го класу Орленко Влад виборов ІІ місце. Сподіваємось, це – початок великого шляху і наші учні гідно будуть представляти колегіум на олімпіадах з природно-математичного циклу наук. За результатами ІІІ (обласного) етапу олімпіад з базових дисциплін наша школа має 2 других місця з англійської мови та 3 третіх місця з німецької, французької мов та хімії. Учениця 11-А класу Нікітіна Галина стала учасником ІV (Всеукраїнського )  етапу учнівських олімпіад з німецької мови.

     До написання наукових робіт МАН було залучено  7 учнів 9 – 11-х класів, серед яких 6 учнів вибороли І місця у місті (І етап) . На рівні області три учні вибороли другі місця (Баранць О, Біла О, Хрипко В) до того треба додати, що з німецької мови в області нікому не дали І місце, отже наш учень виявився найкращим. Учень 10 А класу, Озерний Данило,  вже традиційно захистив  2 наукові роботи МАН та посів два перших місця. Ще одне перше місце виборов Берко Олексій.  Озерний Данило та Берко Олексій представляли Дніпропетровську область на Всеукраїнському рівні конкурсу-захисту наукових робіт МАН , де Озерний Д. гідно посів ІІ місце в секції «Педагогіка». Сьогодні ці діти отримують стипендію МАН. А Озерний Д. за перемогу у Всеукраїнському турі – стипендію Президента України.

     У квітні 8 учнів – членів МАН приймало участь в організованій Дніпропетровським відділенням МАН екскурсії по Закарпаттю.

     Аналіз участі учнів у творчих конкурсах свідчить про їх популярність та належно проведену роботу педагогів із здібними учнями

     Фізкультурно-масова робота залишається пріоритетним напрямком в діяльності освітньої галузі Протягом 2016-2017 навчального року учні колегіуму приймали участь в:

     - міських спортивно-масових заходах: теніс, шашки, «Старти надій» (ІІ м. по району), «Козацький гарт»  (ІІІ м. по району), «Ігри чемпіонів», вікторина «Знавець олімпійського руху» (ІІІ м. по району), футбол (ІІІ місце по місту), плавання (ІІ місце по місту), баскетбол 3*3, баскетбол під патронатом міської баскетбольної федерації, баскетбол серед хлопців 5-7 класів (ІІІ місце по місту), 8-9 класів та 10-11 класів. За результатами участі колегіуму 16 займає 16 місце з 35 можливих . На базі колегіуму були проведені міські змагання з баскетболу та шашок. У міських військово-спортивних заходах: змаганнях, присвячених Дню Захисника Вітчизни; спортивно-патріотичний фестиваль «Хвиля пам’яті» (восени та навесні); змаганнях, присвячених Дню Збройних Сил України; змаганнях, присвячених Дню інтернаціоналістів;, стрільба з лазерного автомата; військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). За результатами участі колегіуму 16 займає 11 місце з 15 можливих.

      Таким чином, залучення школярів  до участі у різного роду конкурсах, олімпіадах, турнірах, проектах, фестивалях сприяє розвитку творчих здібностей учнівської молоді, посилення мотивації до навчальної діяльності, зростання громадянської свідомості, пропаганді здорового способу життя.

      Організація харчування в навчальних закладах міста Питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних та заслуговує на особливу увагу. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. При цьому правильно розроблене й професійно організоване харчування дитини забезпечує її нормальний фізичний та розумовий розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням.  

       Усіма видами харчування охоплено близько 82 % учнів. Безкоштовно забезпечені гарячим харчуванням учні: 1-4 класів – 339; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 6; діти з малозабезпечених сімей – 3; діти з багатодытних родин  – 39.На виконання рішення Кам’янської  міської ради  безкоштовним харчуванням також забезпечені діти з родин вимушених переселенців – 16 та діти чиї батьки приймали участь в АТО -13. Вартість харчування учнів 1-4 класів становить 8.20 грн. з міського бюджету + 7.00 грн. доплата батьків; пільгове харчування ( І категорія) – 12.00 грн. з міського бюджету ; ( ІІ категорія) – 8,20 грн. з міського бюджету ; сніданок учнів 5- 11 класів – 12.00 грн.; обіди – 16.00 грн.

      Питання організації харчування учнів включається в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюється в інформаційних куточках.. Пріоритетними напрямками роботи в організації харчування в закладах освіти залишаються: 

 • створення умов для повноцінного харчування дітей;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів;
 • забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;
 • продовження оновлення технологічного обладнання харчоблоку та утримання його в робочому стані.

     

     У 2016-2017 н.р. на базі колегіуму працював дитячий мовний табір відпочинку “Веселкова країна”, у якому відпочивало  61 учень школи. За бюджетні кошти відпочивали 2 учня: дитина з родини вимушених переселенців з зони АТО. Пришкільний табір на базі колегіуму №16 – мовний табір, в якому вивчали англ. мову. Крім вихователів з дітьми постійно працювали 6 вчителів англ. мови, які готували з дітьми виховні заходи на англійській мові. З метою організації змістовного дозвілля в таборі працювали 2 гуртки: «Спортивна хвилинка», «В гостях у музичного гнома».

     Протягом зміни учні відвідували театр ім. Лесі України, міський історичний музей, центральну дитячу бібліотеку, кінотеатр ТЦ “ЦУМ”, управління МЧС, центр зайнятості, розважальні програми в ЦПР та ДТ. Міська служба «Спорт для всіх» проводила спортивні змагання між командами пришкільних таборів на базі СЗШ№5. Була проведена гра – конкурс «Здоровим бути здорово» представниками Кам'янського міського центру соціальної служби для сімʼї, дітей та молоді.

     Заміські табори за бюджетні кошти відвідали 15 учнів пільгових категорій, переможців олімпіад, талановиті.  

-  Дитячий оздоровчий табір «Евріка» (Запорізька обл.) - 2 дітей позбавлених батьківського піклування, під опікою

-  Дитячий заклад «Сонячна соната» -7 учнів талановитих , які мають нагороди на рівні міста та області.

-  Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» - 6 учнів, з них 2 дітей з багатодітної родини та 4 дітей воїнів АТО

     

    «Учитель - головна фігура сучасної національної школи. Важко переоцінити роль справжнього педагога. Він не лише і не стільки джерело інформації, скільки духовна опора дитини, її реальний ідеал» - М. Амосов

    Педагог — представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини. Формуючи людину як творця всіх матеріальних і духовних цінностей, учитель активно бере участь у розвитку виробничих сил суспільства, залучає молоде покоління до всіх досягнень світової культури та створює тим самим передумови дальшого прогресу людства.

 

У колегіумі в 2016-2017 н.р.  працював 71 педпрацівник.  З них:

   спеціаліст вищої категорії –  45, що складає 63%

   спеціаліст І категорії – 9, що складає 13%

   спеціаліст ІІ категорії – 4, що складає 6%

   спеціаліст –  8, що складає 11%

   без категорії – 5, що складає 7 %

 

         Вчителів – методистів – 30 (42 %);

     Старших вчителів – 11 (15 %).

Це мабуть найпотужніший педагогічний склад в усьому місті.

 

Нагороджені:

-         грамотою ДзГП – 7

-         ДОіН ОДА – 4

-         Подяка МОН – 1

 

Травматизм:

 

Протягом 2016-2017 н.р. 5 дітей отримали  травми різних ступенів важкості ( стільки ж скільки і в попередньому році). Аналіз розслідування нещасних випадків показав, що у більшості випадків  у  травмуванні учнів під час навчально-виховного процесу винні самі потерпілі, а також дії інших учнів, що говорить про недостатній контроль за їх поведінкою з боку педагогічних працівників, а також вказує на недостатній рівень профілактично-виховної роботи у закладі. Необхідно звернути особливу увагу на рівень організації чергування у закладі під час перерв.

 

     Необхідною умовою реалізації всіх нормативно-правових документів, що регулюють діяльність освітньої галузі і які спрямовані на реформування освіти, є стабільне й достатнє її фінансування.

   Постійно продовжується робота щодо покращення фінансування закладів освіти за рахунок залучення різних видів позабюджетних коштів. Джерелами надходжень спеціального фонду є кошти від:  надання приміщень в оренду; батьківська плата; платні освітні послуги;  благодійні внески.

   При підготовці закладу до нового навчального року були виконані заходи на загальну суму – 385061 грн., з них за рахунок бюджету – 190739 грн.   

   Бажаю успіхів у новому навчальному році!!!

 

                                                                 Директор колегіуму № 16                     Віта Віталіївна Буй