Тендер

Річний план закупівель на 2018 рік.

                              

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ за 2018 рік

     

 

                             /uploads/editor/1719/590659/sitepage_124/files/forma_richnogo_plany_zakupivl_na_2018.pdf   

 

 

 

Річний план закупівель на 2017 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні плани по тендеру 2015 року.

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

23371437

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

:Послуги с постачання водяної пари і гарячої води Послуги міської служби теплопостачання.

2271

Міський  бюджет

721637,00 в т.ч. ПДВ 120272,84 Сімьсот двадцять одна тисяча  шістсот тридцять сім   грн. в т.ч. ПДВ Сто двадцять тисяч двісті сімдесят дві грн.84коп.)

Закупівля в одного учасника

січень

Павленко М.А.

секретар тендерного комітету

 

ВСЬОГО:

 

 

721637,00

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «29»листопада  2013 р. №  1).

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Маханько О. С.      (підпис)(прізвище, ініціали)

  (підпис)

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

К з «Спеціализована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум№16 м.Дніпродзержинська»

                   ЕДРПОУ 23371437

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.1  « Енергія електрична»

2273

Міський  бюджет

121500,00 в т.ч. ПДВ 20250,00 (Сто двадцять одна тисяча п ятьсот грн. в т.ч. ПДВ  Двадцять тисяч двісті  п ятьдесят грн. 00 коп.)

Закупівля в одного учасника

січень

Павленко М.А.

секретар тендерного комітету

 

ВСЬОГО:

 

 

             121500,00

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29 листопада 2013  р. № 1).

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

                             Маханько О.С..

<span times="" new="" roman';color:#000000"="">(

<span times="" new="" roman';color:#000000"="">  (підпис)

 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№   1     від  06.02.2015

1. Замовник:

1.1. Найменування.Комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» ДМР

1.2. Код за ЄДРПОУ:  23371437

1.3. Місцезнаходження: вул..Сировця,8,м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська область  51931

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):Буй Віта Віталіівна директор вул..Сировця,8, 0569238273

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: код 35.11.1-енергія електрична(Енергія електрична)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 131,7 квтч

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул..Сировця,8,м.Дніпродзержинськ,Дніпропетровська обл.,51931

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:2015 рік

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі в одного учасника:

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі в одного учасника.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №005363,ВДЗ №166 (13.01.2015) від 13.01.2015 р.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 005363/1 від 13.01.2015 р.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №11969, ВДЗ №170(17.01.2015) від17.01.2015р.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№030399, ВДЗ №181(31.01.2015) від 31.01.2015 р.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.12.2014р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 23.12.2014р.13.00 м.Дніпродзержинськ,вул..Сировця,8

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

 

        206770,00грн. 
           (цифрами)

 

   Двісті шість тисяч сімсот сімдесят грн..
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго»,23359034,49107,м.Дніпропетровськ,шосе Запорізьке,22,(056)373-50-59

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:23359034

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:51931,м.Дніпродзержинськ,вул..Васільева,43,тел..0569231518

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:26.01.2015р. 2067700,00 грн.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інша інформація:

Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується відповідно до пункту другого частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р., а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. Передача енергіі електричноі здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами. Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго» Дніпродзержинського РВЕ є ліцензіатом з надання товару  електричної енергіі, що належать до суб’єктів господарювання які займають монопольне становище на ринку Дніпропетровської області. Відповідно до вищенаведеного відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Необхідність укладання договору щодо передачі енергії електричної для потреб Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» ДМР, зумовлено тим, що енергія електрична як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі, щоб не зупинити діяльність закладу в цілому та не спричинити виникнення боргів по сплаті і не допущення виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, які можуть призвести до ситуації техногенного характеру. Зважаючи на необхідність своєчасно отримувати  енергію електричну та недопущення створення ситуації, що становить загрозу для роботи  Комунального закладу»Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» ДМР прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п. 2 ч.2 ст.39 ЗУ. Та зважаючи на те, що Публічне акціонерне товариство «ДТЕК» Дніпрообленерго»  є суб’єктом господарювання яке здійснює господарську діяльність на ринку енергії електричної за регульованими тарифами та відповідно до ст.12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»  та займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах Дніпропетровської області із часткою 100 % (в межах власних діючих мереж), доцільно застосувати переговорну процедуру закупівлі.

Також роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. № 3303-25/12551-07 передбачено, що закупівлі у суб’єктів природних монополій здійснюються з урахуванням положень статті 5 Закону України «Про природні монополії». Згідно інформації оприлюдненої станом на 14.11.2014р. на сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних монополій.  Під  п/№ 96 Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго» входить до переліку  суб’єктів природних монополій на території Дніпропетровської області щодо передачі  енергії електричноі (локальними)електричними та місцевими   мережами.

 Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: ліцензія на постачання електричної енергіі за регульованим тарифом (серія АД №036340,036341).

- Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р.;

 - Закон України «Про природні монополії»;

 - Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. № 3303-25/12551-07;

 - Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»;

 - Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Голова комітету:                                                                   Маханько Олена Степанівеа

Заступник голови комітету:                                               Шевченко Ірина Єдуардівна

Секретар комітету:                                                               Павленко Марія Андріївна

Член комітету:                                                                       Крупій Любовь Іванівна

Член комітету:                                                                       Кисельова Олена Миколаівна

 

 

 

_________________________________________________________. 
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

 

 

Заступник 
директора департаменту 
державних закупівель 
та державного замовлення
Л. Дудник

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№  2   від 06.02.2015

1. Замовник:

1.1. Найменування:Комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинськоі міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ:23371437

1.3. Місцезнаходження: вул..Сировця,8,м.Дніпродзержинськ,Дніпропетровська обл.,51931

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Буй Віта Віталіівна директор вул..Сировця,8,0569238273

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: код  35.30.1-пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води(пара та гарячая  вода;постачання пари та гарячої води)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 600,0 гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул..Сировця,8,м.Дніпродзержинськ,Дніпропетровська обл.,51931

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі в одного учасника.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№006351,ВДЗ №167(14.01.2015) від 14.01.2015р.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:006351/1 від 14.01.2015р.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №014868, ВДЗ №172(20.01.2015) від 20.01.2015р.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№031592,ВДЗ №182(02.02.2015) від02.02.2015 р.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:22.12.2015р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 23.12.2015р. 9,00     м.Дніпродзержинськ,вул..Сировця,8,

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

 

             842838,00 грн.
             (цифрами)

 

  Вісімсот сорок дві тисячі вісімсот тридцять вісім грн.( з ПДВ). 
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», вул..Петровського,168, тел..0569238428.

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03342573

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 51914,м.Дніпродзержинськ,вул..Петровського,168,тел..0569238428

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.01.2015 р. 842838,00 грн.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інша інформація:

Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується відповідно до пункту другого частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р., а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. Надання послуг з теплопостачання здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами. КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»  є ліцензіатом з надання послуг з  теплопостачання, що належать до суб’єктів господарювання які займають монопольне становище на ринку Дніпропетровської області. Відповідно до вищенаведеного відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Необхідність укладання договору щодо постачання теплової енергії для потреб Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» ДМР, зумовлено тим, що теплопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі, щоб не зупинити діяльність закладу в цілому та не спричинити виникнення боргів по сплаті і не допущення виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, які можуть призвести до ситуації техногенного характеру. Зважаючи на необхідність своєчасно отримувати теплову енергію  та недопущення створення ситуації, що становить загрозу для роботи  Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня-колегіум №16 м.Дніпродзержинська» ДМР прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п. 2 ч.2 ст.39 ЗУ. Та зважаючи на те, що КП ДМР  Дніпродзержинськтепломережа»  є суб’єктом господарювання яке здійснює господарську діяльність на ринку теплової енергії  за регульованими тарифами та відповідно до ст.12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»  та займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах Дніпропетровської області із часткою 100 % (в межах власних діючих мереж), доцільно застосувати переговорну процедуру закупівлі.

Також роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. № 3303-25/12551-07 передбачено, що закупівлі у суб’єктів природних монополій здійснюються з урахуванням положень статті 5 Закону України «Про природні монополії». Згідно інформації оприлюдненої станом на 14.11.2014р. на сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних монополій.  Під  п/№ 295 КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» входить до переліку  суб’єктів природних монополій на території Дніпропетровської області щодо транспортування тепловоі енергії  магістральними та місцевими (розподільчими)  мережами.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: Правіла користування  тепловою енергією, затверджених постановоюКабінету Міністрів Украіни від  03.10.2007 року №1198 та ліцензіі АВ №597387,597388,597389 на виробництво теплової енергіі , транспортування іі магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,постачання теплової енергіі , що видана Міністерством  з питань житлового-комунального господарства КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа».

- Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р.;

 - Закон України «Про природні монополії»;

 - Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. № 3303-25/12551-07;

 - Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»;

 - Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Голова комітету:                                                                   Маханько Олена Степанівеа

Заступник голови комітету:                                               Шевченко Ірина Єдуардівна

Секретар комітету:                                                               Павленко Марія Андріївна

Член комітету:                                                                       Крупій Любовь Іванівна

Член комітету:                                                                       Кисельова Олена Миколаівна

 

 

_________________________________________________________. 
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

 

 

Заступник 
директора департаменту 
державних закупівель 
та державного замовлення
Л. Дудник